lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

 

Den sidste Formands beretning

Velkomst v./formanden På bestyrelsens vegne har jeg den glæde at byde velkommen til foreningens sidste generalforsamling. Dagsorden: Valg af dirigent: Bestyrelsen forslår tidligere formand Søren Oest-Jacobsen Jeg skal spørge, om der er andre forslag? Hermed giver jeg dirigenten ansvaret for afviklingen af Kabel og Liniemesterforeningens generalforsamling.   Formandens sidste beretning Formandens beretning indeholder året der […]

Gratis adgang til Energimuseet

I forbindelse med nedlæggelsen af Kabel- og Liniemesterforeningen, og overdragelse af foreningens formue til Energimuseet, Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro, har Energimusset kvitteret med at give foreningens medlemmer + ledsager gratis adgang i resten af 2017 samt 2018. Den gratis adgang for medlemmer + ledsager fås ved at oplyse: Kabel- og Liniemesterforeningen samt medlemsnr. Mange tak […]

Billedsamling

En omfattende samling af billeder fra foreningens historiske samling. Se billederne som dias nedenfor eller som miniature billeder her  

Afsluttende generalforsamling 10. juni 2017

Kære medlemmer af Kabel- og Liniemesterforeningen I min julehilsen skrev jeg, at der vil komme en afsluttende generalforsamling. Da alle medlemmer ikke deltager i Årsmødet på Island, har vi valgt ikke at holde generalforsamlingen der. I indkaldes derfor til en hyggelig eftermiddag Lørdag den 10. juni 2017 kl. 12:00 på Energimuseet, Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro […]

Networking fra før det blev moderne

Kabel- og Liniemesterforeningen blev dannet tilbage i 1939 – helt præcist den 23. juni med hele 14 medlemmer – dengang med navnet ”Kabel- og Liniemesterforeningen for Danmark”. Foreningen blev fra starten dannet for at dygtiggøre sine medlemmer, en holdning, der er fastholdt helt frem til i dag. Ved oprettelsen af foreningen blev det besluttet, at […]

Julehilsen 2016

Det er året, hvor Engrosmodellen blev (næsten) implementeret og året, hvor det på generalforsamlingen på Hotel Legoland i Billund blev besluttet, at Kabel- og Liniemesterforeningen skulle nedlægges. Engrosmodellen, der har fyldt og stadig fylder meget – alt for meget, vil nogle endda nok mene, har i årets løb krævet så meget arbejde, at det sikkert […]

Elnet udsat for tekniske test og terror

Af Jesper Tornbjerg, Dansk Energi Energinet.dk og de jysk-fynske elnetselskaber har afprøvet teknologi og procedurer i en fælles beredskabsøvelse. Hos Eniig blev øvelsen gennemført med glødende engagement og friske bemærkninger. En ulykke kommer sjældent alene. Sidste tirsdag i november blev de jyske-fynske elnetselskaber påvirket af strømsvigt i Tyskland og en mulig terrorhændelse. Ca. 30 procent af alle kunder vest for Storebælt blev ramt af blackout. Ramt og ramt… heldigvis […]

Program for studietur til Island 19. – 22. april 2017

Dag 1 – Onsdag den 19. april: Kl. 17.30: Seneste mødetid i Kastrup Lufthavn. Kl. 19.45: Afgang med fly nr. FI213 til Keflavik Lufthavn. Kl. 20.55: Ankomst til Keflavik (lokal tid). Efter bagageudlevering bliver vi hentet af busser, som kører os til: Fosshotel Reykjavik Porunnartún 1, 105 Reykjavík, Island Tel: (+354) 531 9000 http://www.fosshotel.is/ Indkvartering […]

Den sidste studietur i Kabel- og Liniemesterforeningen går til Island

Vi afslutter Kabel- og Liniemesterforeningen’s virke gennem 79 år med et besøg på Island. Som I jo ved, er det det sidste arrangement i foreningen, og bestyrelsen har forsøgt at lave noget ud over det sædvanlige, men stadig med fokus på det faglige. Så vi arbejder lige nu med at arrangere et besøg på Island, og i skrivende stund er der to virksomhedsbesøg på […]

Varmepumper med tre faser kan styrke elnettet

Af Jesper Tornbjerg, Dansk Energi F&U-projekt med konkrete målinger hos Bornholms Energi & Forsyning og TREFOR El-net viser, hvordan elnetselskaber kan forebygge ubalancer, hvis kunderne har trefaset udstyr med smart styring. Smart styring af varmepumper i hjemmene kan gøre elnettet mere stabilt, viser et forsknings- og udviklingsprojekt gennemført af Dansk Energi, Bornholms Energi & Forsyning, TREFOR El-net og Aalborg Universitet med støtte fra Energinet.dk’s ForskEL-pulje. Projektet »Netselskabets udfordringer på grund af […]

Ledningsejeres rettigheder og ansvar – balancerer det?

Hvad er den seneste praksis og de aktuelle udviklingstendenser for ledningsejeres rettigheder? Dette spørgsmål var udgangspunktet for advokat Line Markerts oplæg for medlemmerne på Årsmødet ”Vi skal snakke om gæsteprincippet og principper omkring beskyttelse af at have vores elforsyningsanlæg stående hos de mennesker, der har bedt os om at komme og levere elforsyning. Vi skal […]

Fremtidens energisystem ligger i Nordhavn

Storbylaboratoriet EnergyLab Nordhavn skal vise omverdenen, hvordan el, fjernvarme, vand og transport kan spille sammen i fremtidens fleksible energisystem. ABB leverer teknologien, der gør det muligt at styre og udnytte energien i den nye bydel på den smarteste måde. Den nye københavnske bydel Nordhavn byder på meget mere end topmoderne lejligheder tæt på både by […]

Antallet af livsfarlige højspændingsuheld stiger

På trods af at elselskaberne graver flere og flere ledninger ned stiger antallet af livsfarlige uheld, hvor chauffører påkører højspændings-ledninger. Alene på Fyn var der i 2015 tre livsfarlige hændelser, hvor chauffører påkørte højspændingsledninger.Vi var hårdt ramt i 2015 med tre episoder. Vi er bekymrede for, at der efterhånden er så få luftledninger, at chaufførerne […]

Få klager over spændingskvalitet

Af: Journalist Jesper Tornbjerg, Dansk Energi Hvis lysene i en bygning pludselig begynder at blinke på grund af flimmer, eller apparater går i styk-ker på grund af for høj spænding, kan det være spændingskvaliteten i elnettet, den er gal med. Antallet af berettigede kundeklager over spændingskvaliteten i elnettet ligger imidlertid på et lavt niveau (ca. […]

Internet of Things – Tranformerstationer

I de gode gamle dage, da vidste kabelmesteren i det lokale forsyningsselskab, hvor han skulle se efter fejl i nettet, hvis en kortslutning opstod. Ofte kendte han nettets svage punkter og vidste også nok hvor den lokale entreprenør var i gang med at grave. Mange net-selskaber får behov for at ansætte eller uddanne til en […]

Åben it-platform skaber overblik over strømafbrydelser

Af: Journalist Jesper Tornbjerg, Dansk Energi Fra den 1. april er al kontakt med elkunder overgået til elhandelsselskaberne, men de ved typisk ikke meget om, hvor i landet der er strømafbrydelser. For at gøre det let for  elhandlerne at få overblik og svare på henvendelser fra kunderne om strømafbrydelser, har Dansk Energi udviklet en åben […]

Program for Årsmødet 2016 på Hotel Legoland i Billund

Programmet for den kommende årsmøde er på plads og der er udsigt til et par spændende dage i foreningens selskab. TORSDAG DEN 14. APRIL Indkvartering af mødedeltagerne kan ske fra kl. 15.00. Kl. 18.30 er der velkomst ved foreningens formand, og derefter serveres der en 3-retters Årsmødemiddag, som afsluttes med kaffe/the samt småkager for alle […]

Årsmøde 2016 i Billund

Det kommende Årsmøde afholdes i Billund på Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund i perioden torsdag den 14. til fredag den 15. april 2016, hvor vi skal besøge Energinet.dk i Erritsø ved Fredericia. Årsmødet er tilrettelagt på den mest hensigtsmæssige måde. Vi starter torsdag med Årsmødemiddag på hotellets restaurant, og derefter afholdes generalforsamlingen med efterfølgende […]

Ny autorisationslov og ændring af stærkstrømsbekendtgørelserne

Gruppe 2 var opfølgning på Sikkerhedsstyrelsens indlæg fra sidste år om den nye autorisationslov, hvor der er blevet mulighed for at få delautorisationer. Sikkerhedsstyrelsen er desuden ved at lave en modernisering af stærkstrømsreglerne, hvor intentionen er at reducere omfanget af danske særregler i det tekniske regelsæt. Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen I 2014 kørte Sikkerhedsstyrelsen især kampagner […]

Nytårshilsen

Året 2015 blev året, hvor det blev min tur til at skrive nytårshilsenen. Ikke et job jeg lige havde set skulle komme. Men da der ikke var andre, der ville tage hvervet at følge efter Søren Oest-Jacobsen, meldte jeg mig. Jeg synes, det var en skam, at foreningen skulle gå til grunde. Jeg takker for […]

Glædelig jul & godt nytår

Til alle medlemmer og annoncører De to redaktører vil hermed ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi ser frem til et godt samarbejde i 2016.  

Et af verdens mest effektive og bæredygtige vandkraftværker

Fra deres position et par hundrede meter nede i Islands undergrund konverterer Blandavandkraftværkets tre turbiner på 24. år smeltevand fra Islands gletsjere til stabil, højkvalitetsstrøm. Det gør de så godt, at den internationale standard Hydropower Sustainability Assessment Protocol rangerer Blanda som et af de bedste vandkraftværker i verden på parametrene miljøpåvirkning, social ansvarlighed og effektivitet. […]

Styring, regulering og kommunikation i vejbelysning

I løbet af de kommende år skal et større antal vejbelysningsanlæg renoveres rundt omkring i kommunerne. Det skyldes blandt andet EU‘s krav om udfasning af kviksølvbaserede lyskilder, og at en stor del af de anlæg, der blev etableret i 70’erne og 80’erne, nu er ved at være udtjente. SEAS-NVE driver og vedligeholder mere end 130.000 […]

Forsyningsoperatør uddannelsen

Den to-årige uddannelse som forsyningsoperatør er for dig, der gerne vil udvikle dig fagligt og bringe nye kompetencer ind i arbejdslivet. Erhvervserfaring inden for et af de håndværksmæssige fag eller en bredere erfaring på arbejdsmarkedet, er et godt udgangspunkt for job i offshore-  og energiforsyningsbranchen. Nutidens forsyningsoperatører arbejder under den blå himmel med servicering af […]

Systemydelser fra Solcelleanlæg

Søren Bækhøj Kjær, Danfoss Solar Inverters, Kenn H. B. Frederiksen, EnergiMidt, Guangya Yang, DTU Elektro, Hans Henrik Ipsen, Østkraft. Baggrunden for denne artikel er den nyudkomne Teknisk Forskrift TF 3.2.2 fra Energinet.dk, for nettilslutning af solcelleanlæg over 11 kW til det kollektive elforsyningsnet [1]. TF 3.2.2 giver mulighed for at anvende en række forskellige systemydelser […]

Ekstraordinær generalforsamling 2.juni 2015

Ekstraordinær Generalforsamling i Kabel- og Liniemesterforeningen tirsdag den 2. juni 2015 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg. Velkomst ved næstformand Jesper Keincke På bestyrelsens vegne bød næstformand Jesper Keincke velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Brian Majlund. Brian Majlund blev valgt. Næstformanden gav dirigenten ansvaret for afviklingen af Kabel- og Liniemesterforeningens ekstraordinære generalforsamling. Brian Majlund takkede […]

Referat generalforsamling 26. marts 2015

Generalforsamling i Kabel­ og Liniemesterforeningen torsdag den 26. marts 2015 på Hindsgavl Slot ved Middelfart. Velkomst ved formand Søren Oest­Jacobsen På bestyrelsens vegne bød formand Søren Oest­ Jacobsen velkommen til foreningens 74. generalforsamling.  

Ny formand for Kabel- og Liniemesterforeningen

På den ekstraordinære generalforsamling, Tirsdag den 2. juni 2015 på Hotel Nyborg Strand, blev Kjeld Otte Østergaard valgt til bestyrelsen og uden modkandidater som foreningens nye formand.       De øvrige bestyrelsesmedlemmer, ønsker Kjeld Otte Østergaard hjertelig velkommen i bestyrelsen og til hvervet som formand. Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde […]

Ekstraordinær generalforsamling i Kabel- og Liniemesterforeningen

Afholdt Tirsdag den 2. juni 2015 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg Velkomst ved næstformand Jesper Keincke På bestyrelsens vegne bød næstformand Jesper Keincke velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling.   Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Brian Majlund. Brian Majlund blev valgt. Næstformanden gav dirigenten ansvaret for afviklingen af Kabel- og Liniemesterforeningens ekstraordinære generalforsamling. Brian Majlund takkede […]

Det virtuelle batteri er fremtiden

Stigende mængder vindenergi skaber udfordringer for vores elnet, men også muligheder. Ved at integrere elektricitet, fjernvarme og fjernkøling kan vi få det optimale ud af vindkraften, lyder budskabet fra Rambøll. Fra 2018 skal en flok nye havvindmøller snurre i Nordsøen og forsyne 400.000 danske husholdninger med el. Strømmen bliver skabt af vindens energi i møllens generatorer […]

Tørre gennemføringer mindsker eksplosionsfare

Vestjyske Net servicerer og vedligeholder en række 60 og 150 kilovolt transformere helt tilbage fra 40’erne til op i 70’erne, der stadig er meget velfungerende. Oprindeligt var transformerne slet ikke beregnet til at leve så længe, som de har gjort, så det er gennemføringerne ikke baseret på. Derfor har Vestjyske Net ved en revision af alle 150 kilovolt transformere i Jylland udvalgt en række op til […]

Debat indlæg om foreningens fremtid

Børge Toft, medlems nr. 612, har skrevet et debat oplæg om foreningens fremtid, indlægget er sendt til foreningens bestyrelse og kan læses herunder i uredigeret form. Frem til den ekstraordinære generalforsamling vil det være muligt at skrive kommentarer og tanker i kommentar boksen under indlægget, kommentarer Læs også  indlægget og bestyrelsens svar i blad nr […]

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2. juni 2015 på Hotel Nyborg Strand

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, hvor der skal vælges en ny formand  

Ekstraordinær generalforsamling 2. juni på Hotel Nyborg Strand

På den netop afholdte generalforsamling på Hindsgavl Slot den 26. marts 2015 lykkedes det ikke at få valgt et nyt medlem til bestyrelsen som erstatning for foreningens afgående formand Søren Oest-Jacobsen. Den valgte dirigent suspenderede derfor generalforsamlingen og varslede samtidig indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2.  juni 2015 på Hotel Nyborg Strand. Der […]

Drift og udførelse af elforsyning

Når det kommer til drift og udførelse af elforsyningsanlæg, så er der intet over og intet under Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB) afsnit 2, 5 og 5A.Det mener Jimmy Fruergaard og Ib Slavensky fra Sikkerhedsstyrelsen, som hvert år besøger årsmødet for at fremlægge, hvordan man bruger bekendtgørelsen i det daglige, praktiske arbejde med elforsyning. Dette år gennemgik de: […]

Årsmødet 2015 på Hindsgavl – 26. – 27- marts 2015

Det kommende Årsmøde i Kabel- og Liniemesterforeningen, som er det 74. Årsmøde, finder sted i dagene 26. – 27. marts 2015 på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart, telefon nr. 64 41 88 00. Læs om det foreløbige program og arbejdsgrupperne her på siderne  

Formandsvalg 2015

Formandsvalg Foreningen skal, som bebudet på Årsmødet 2014 i Frederikshavn, have ny  formand ved Årsmødet 2015 på Hindsgavl Slot, da jeg er gået på efterløn. Vi mangler emner til posten. Den person, vi i bestyrelsen ønsker, er en person, som vil være med til at drive foreningen ind i fremtiden. Opgaverne som formand for Kabel- og Liniemesterforeningen […]

Generalforsamling 2015

Foreningens medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling: Torsdag den 26. marts 2015 kl. 21.15 på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart DAGSORDEN Valg af dirigent. Formandens beretning. Kassererens beretning. Beretning fra udvalg. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: • Leif Guldberg • Søren Oest-Jacobsen(modtager ikke genvalg).  Valg af formand.  Valg af suppleant til bestyrelsen.  Valg af intern revisor. […]

Glædelig jul & godt nytår

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår    

Fiberen nu og i fremtiden

Finn Helmers mission er at få bredbånd til alle danske hjem med en forbindelse på 10 gigabit(Gbit/s). Engang stod jeg foran mine ingeniører og sagde, at vi skulle lave 10 gigabit til alle hjem i Danmark. De lagde sig ned på gulvet og slog sig på maven af grin, den gamle er da gået helt fra forstanden. Der er gået 16 år siden. Sådan […]

Ny autorisationslov

2. juni trådte den nye autorisationslov i kraft. Jimmy Fruergaard gennemgik derfor ændringerne i loven på årsmødet 2014. Den nye autorisationslov kommer til at hedde ”Lov nummer 401 – lov om autorisation af virksomheder på el, vvs, kloak og installationsområdet”. Det er derfor en fælles lov.  

Schuko-stikkontakter på skoleskemaet

Hos Syddansk Erhvervsskole er Schukostikkontakter fra ABB blevet en fast del af undervisningen, da både lærlinge og elektrikere på efteruddannelse efterspørger mere viden om standarden.  

Opfølgning på generalforsamlingen 2014

Som en opfølgning på generalforsamlingen har bestyrelsen, som lovet, set på, hvordan vi kan reducere omkostningerne i Kabel- og Liniemesterforeningen. Det har vi gjort på bestyrelsens efterårsmøde den 30. august, og  vi er kommet frem til følgende tiltag:  

Gå gladere hjem fra arbejdet end da du kom

På Arsmødet 2014 gav erhvervs­ psykolog, Freddy Meyer, et foredrag i,hvordan vi påvirker andre med vores attitude, og hvordan man behandler en kollega, som er en “surstråler”. Freddy Meyer indledte med at sige, at han falder i søvn, hvis han skal se på PowerPoints, så derfor er foredraget bygget op omkring hans egen historie. Han […]

Brug vores debatforum

Kabel- og Liniemesterforeningens bestyrelse gennemførte for et års tid siden en medelemsundersøgelse. Et af resultaterne at denne undersøgelse var, at medlemmerne ønskede et debatforum på vores opdaterede hjemmeside. Det fik vi naturligvis arrangeret, og fra bestyrelsens side vil jeg gerne opfordre medlemmerne til at benytte debatforummet endnu mere end hidtil. Debatforum er stedet for en […]

Foreningens 73. Årsmøde i dagene 28. – 30. maj 2014

Årsmødet i vores forening er vel overstået. Et Årsmøde, hvor vi også markerede Kabel- og Liniemesterforeningens 75 års jubilæum, og som vi fejrede sammen med vores ledsagere. Det var et godt møde, der blev holdt med udgangspunkt i Hotel Scandic The Reef i Frederikshavn med et højt fagligt niveau i Gruppearbejderne, hvor vi alle fik noget med hjem, ligesom det […]

Færøerne på vej mod 75% grøn elforsyning

Om få måneder bliver Færøernes nye vindmøllepark i Húsahagi sat i drift. Det er en grøn begivenhed af internationale dimensioner og et vigtigt skridt hen imod målet: 75 % grøn elforsyning i 2020. Projektet stiller enorme krav til elsystemets fleksibilitet, og derfor har det færøske energiselskab SEV netop indgået en rådgiveraftale med Ingeniørfirmaet P. A. Pedersen. De danske el-specialister […]

Forbinderteknik

Det er er at stor betydning, at samlinger og afslutning af kabler i lav- og højspændingsnettet er udført korrekt, så vi undgår fejl of afbrydelser. Men hvordan sikre vi det på Årsmødet 2013 gav Willy Grathwohl og Karsetn Anker nogle bud på dette. Læs mere i bladet      

Generalforsamling 28. maj 2014

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag d. 28. maj kl. 20:00 på Hotel Scandic The Reef, 9900 Frederikshavn. Se indkaldelse og dagsorden  

Opfølgning på medlemsmødet

Bestyrelsen og Arbejdsgruppen har som en opfølgning på medlemsmødet den 29. oktober 2013 på Hindsgavl Slot ved Middelfart, afholdt et møde med Incore I/S, som er et firma der hjælper firmaer og foreninger med at forbedre deres kommunikation til kunder og/eller medlemmer via hjemmesider, medlemsblade med mere. På mødet gennemgik vi hvordan vi i kommunikerer […]

Solceller – Tidens energianlæg

  Overskrift for gruppemødet var ”Sikkerhed ved drift og afbrydelser af solcelleanlæg” Jens Møller lagde ud med at vise en lille tegneserie, der er bygget på en hændelse fra det virkelige liv. Den viste tre kabelskabe, hvor der skulle arbejdes på det midterste. Skabene på begge sider af det skab, der skulle arbejdes på, blev […]

Brugerinvolvering i forhold til Kabel- og Liniemesterforeningen

Overskriften på 2. halvleg, på medlemsmødet den 29. oktober, var brugerinvolvering i forhold til Kabel- og Liniemesterforeningens fremadrettede virke. De medlemmer af foreningen, der var mødt op på Hindsgavl Slot, fik til opgave at besvare et antal ”brændende spørgsmål” via den såkaldte Café-metoden.  

Energibranchen i omstilling, – hvad betyder det for teknikkerne?

På medlemsmødet den 29. oktober var første halvdel af mødet et indlæg af Forsknings- og teknologidirektør Jørgen S. Christensen, Dansk Energi, som handlede om Energibranchen i omstilling. Hovedpunkterne for indlægget omhandlede bl.a.: • Hvad er smart Grid? • Den danske energipolitik – hvorfor er smart Grid en vigtig del af løsningen? • Det nye fleksible elforbrug – hvad betyder det for […]

Orientering om SB6

På Årsmødet 2013 blev Stærkstrømbekendtgørelsen gennemgået med fokus på forebyggelse af ulykker og de nye afsnit 6A, 6B, 6C, 6D og 8. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 har været gyldig fra 1. juli 2001 og har dermed en del år på bagen. For at følge udviklingen har Sikkerhedsstyrelsen været nødt til at lave en løbende revision af […]

Det er aldrig for sent at uddanne sig

Det er Peder Rasmussen, forsyningsoperatør fra EnergiMidt i Silkeborg, et godt eksempel på. Peder begyndte sin karriere hos EnergiMidt tilbage i 1993 som ufaglært entreprenørmedarbejder. 20 år senere – i en alder af 49 år – modtog han den 26. august Dansk Industri Silkeborgs Lærlingepris 2013 efter at have færdiggjort uddannelsen som forsyningsoperatør fra Skive Tekniske Skole i december 2012.  Dansk Industris lærlingepriser uddeles til lærlinge, der […]

Undgå skader ved gravearbejde nær jordkabler

Beskadigelse eller overgravning af elkabler kan være forbundet med stor personfare, fordi en gravemaskine, boremaskine eller andet, der er elektrisk ledende, kan blive sat under spænding. Det kan ske, når kablers isolering beskadiges, eller kabler graves over. Denne spænding vil komme i direkte forbindelse med de personer, der betjener disse maskiner. Ved større spændinger vil man […]

Medlemsmøde 29. oktober 2013 på Hindsgavl Slot

Kabel- og Linjemesterforeningen holder medlemsmøde på Hindsgavl Slot.  

Referat fra generalforsamling 2013

Kabel- og Liniemesterforeningens generalforsamling  

Det perfekte anlæg bliver aldrig færdigt

Sydfyns elforsyning har for nyligt fornyet deres overvågning af distributionsnettet med en opdatering af RTU’erne på forsyningens 60/10kV-stationer og med et PC-baseret netkontrolrum inklusive netoversigt, som både giver et bedre overblik og en betydeligt større fleksibilitet Af Jens Ulrik Mortensen, projektingeniør, Hans Følsgaard A/S Vores samfund er jo en dynamisk størrelse, hvor byer og regionerne […]

Fiber Undervisnings Afrika

Gennem min undervisning rundt omkring kommer jeg forbi mange forskellige lande, så her lidt fra Afrika. For godt 10 år siden har jeg været i både i Uganda samt i Sydafrika. Begge lande ikke fredeligt, bevæbnet soldater og politi over det hele. I Syd Afrika var jeg i Jburg (Johannesberg) på vej fra lufthavnen var […]

Nytårshilsen fra formanden

Nok et år er gået, et år, hvor vi i Dansk El-forsyning har haft travlt med blandt andet det boom af solceller, som er blevet sat op, et nyt energiforlig og arbejdet med den nye Data Hub. I Kabel- og Liniemesterforeningen har vi også haft et travlt år med Årsmøde i Sverige. Afholdelse af et […]