lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Åben it-platform skaber overblik over strømafbrydelser

Af: Journalist Jesper Tornbjerg, Dansk Energi
Fra den 1. april er al kontakt med elkunder overgået til elhandelsselskaberne, men de ved typisk ikke meget om, hvor i landet der er strømafbrydelser. For at gøre det let for  elhandlerne at få overblik og svare på henvendelser fra kunderne om strømafbrydelser, har Dansk Energi udviklet en åben og landsdækkende it-platform.

Alle elnetselskaber forpligter sig til at lægge strømafbrydelser ind på platformen. Elhandelsselskaber kan have kunder over hele landet, så det er vigtigt, at de hurtigt kan danne sig et overblik på tværs af elnetselskaber

siger projektleder Peter Kjær Hansen fra Dansk Energi. De danske elnet leverer elektricitet til kunderne 99,997 procent af tiden, hvilket er en leveringssikkerhed i verdensklasse. Ikke desto mindre sker der af og til små og store afbrydelser. I gennemsnit oplever danske elkunder et afbrud hvert tredje år.
Højspændingsnettet bliver ramt af 3-5 lokale hændelser om dagen, og den slags strømafbrydelser eksempelvis på bydelsniveau skal elnetselskaberne fremover indberette til den nye it-platform. Om muligt kan elnetselskabet også oplyse, hvornår det forventer, at strømmen er tilbage.
650x310NyeRegler.ashxLavspændingsnettet består af rigtig mange kilometer kabler, og her glipper forsyningen typisk 75-100 gange i døgnet på landsplan. Til gengæld bliver langt færre kunder – fx 5-10 husstande på en villavej – berørt af de enkelte hændelser. Ifølge lovgivningen bag indførelse af Engrosmodellen pr. 1. april har elnetselskaberne ikke pligt til at indberette afbrydelserne på lavspændingsnettet, men Dansk Energis it-platform kan også håndtere denne type afbrud.

 

Hvis en kunde ringer til et elhandelsselskab angående en strømafbrydelse, vil leverandøren have behov for hurtigt at finde ud af, om der er lukket for strømmen på grund af manglende betaling af elregning, fejl i kundens egne installationer eller kendte fejl på elnettet. Hvis ingen af delene er tilfældet, kan elhandelsselskabet
oplyse et telefonnummer eller – hvis telefonsystemet er gearet til det – stille kunden videre til elnetselskabet. – Systemet baserer sig på GoogleMaps-kortløsninger og er forberedt
til at levere en rigtig god service overfor aktørerne på elmarkedet.

Vi har forsøgt at gøre det let for elnetselskaberne at markere, hvornår strømmen er forsvundet, og hvornår de forventer, at den kommer igen, og vi har forsøgt at gøre det let for elhandlerne at se informationerne, siger Peter Kjær Hansen.
It-platformen opererer med vandtætte skotter mellem elnetselskaber og elhandelsselskaber for at sikre markedets integritet. Både medlemmer og ikke-medlemmer af Dansk Energi kan benytte itplatformen mod at betale et beskedent gebyr.
Læs mere på www.danskenergi.dk/informationsplatform