lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Årsmøde 2016 i Billund

Det kommende Årsmøde afholdes i Billund på Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund i perioden torsdag den 14. til fredag den 15. april 2016, hvor vi skal besøge Energinet.dk i Erritsø ved Fredericia.

Årsmødet er tilrettelagt på den mest hensigtsmæssige måde.
Vi starter torsdag med Årsmødemiddag på hotellets restaurant, og derefter afholdes generalforsamlingen
med efterfølgende socialt samvær.
Fredag efter morgenmaden starter turen til Energinet.dk, hvor vi vil få:

• En grundig indføring i, hvordan man hos Energinet.dk overvåger og styrer det overliggende højspændingsnet
• En indføring i begrebet regulerkraft, og ikke mindst –
• En status for liberalisering af elmarkedet, herunder Engros-modellen.

Dagen slutter med frokost hos Energinet.dk

Bestyrelsen og Arbejdsgruppen håber, at vi med disse emner har ramt nogle højaktuelle temaer. Som noget nyt åbner vi ved Årsmødet 2016 op for muligheden for at invitere en kollega, der endnu ikke er medlem af foreningen, med til Årsmødet. Så benyt lejligheden til at give dine kollegaer en på ”opleveren”.

Det er vort håb, at rigtig mange vil deltage i Årsmødet 2016 i Billund, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Læs mere om årsmødet under arrangementer her på siden

På bestyrelsens vegne

Kjeld Otte Østergaard
Formand