lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Antallet af livsfarlige højspændingsuheld stiger

På trods af at elselskaberne graver flere og flere ledninger ned stiger antallet af livsfarlige uheld, hvor chauffører påkører højspændings-ledninger.
Alene på Fyn var der i 2015 tre livsfarlige hændelser, hvor chauffører påkørte højspændingsledninger.Vi var hårdt ramt i 2015 med tre episoder. Vi er bekymrede for, at der efterhånden er så få luftledninger, at chaufførerne har glemt dem, fortæller Klaus Winther, teknisk direktør hos Energi Fyn.

Uheld kan koste liv Det er langt fra ufarligt at påkøre højspændingsledninger. Hvis uheldet sker, skal man blive siddende i køretøjet, hvis det er muligt, indtil elselskabet har afbrudt strømmen.

Hvis man påkører en højspændingsledning og river den ned, vil ledningen sende strøm ned i jorden og gøre den strømførende. Der vil derfor være et forholdsvis stort spændingsfald på arealet omkring ledningen, så hvis man tager et langt skridt, kan man risikere at få så stor spændingsforskel mellem hvert ben, at man bliver slået ihjel af det. Man skal derfor tage små skridt eller kun røre jorden med et ben ad gangen, hvis man kommer ud for et højspændingsuheld, siger Klaus Winther og understreger, at det sikreste er at blive i køretøjet.

Hvis man er tvunget til at forlade køretøjet, skal man springe. Strømmen kan løbe, hvis man berører to punkter samtidig, så hvis man holder fast i noget på køretøjet, mens man kravler ned, er det livsfarligt, for menneske-kroppen er jo en væsentlig bedre leder end store gummihjul, forklarer Klaus Winther.

Pas på ledningerne i luften – de er der stadigvæk

lastbil_60kv

I de tre fynske uheld var der tale om 60 kV-ledninger, som blev påkørt af henholdsvis en gravko, en lastbil med tippelad og en betonkanon. I to af tilfældene begyndte dækkene at brænde, da køretøjet blev strømførende. Heldigvis lykkedes det alligevel chaufførerne at redde sig i sikkerhed, og alle slap uden mén.
Hos Energi Fyn tager man uheldene meget alvorligt og arbejder nu på at få information ud til brancheorganisationer for at gøre chauffører og deres arbejdsgivere

 

hsp_beton

Kontakt elselskabet hvis du arbejder i nærheden af højspændingsledninger

Skal man udføre arbejde i nærheden af højspændingsledninger, er det meget vigtigt, at man kontakter elselskabet, hvis man har brug for at arbejde inden for de respektafstande, som lovgivningen angiver. Elselskabet vil være behjælpelig med at oplyse, hvordan arbejdet kan udføres og vil oplyse nogle sikkerhedsafstande for det pågældende arbejde. Respektafstanden er 15 meter til højspændingsledninger på over 40.000 V og 6 meter til højspændingsledninger på mel-lem 10-40.000 V, hvis ens køretøj kommer mere end 3 meter over jorden. Respektafstanden til lavspændingsledninger er 1,5 meter.
Man kan få mere information i folderen »Pas på ledningerne og livet«, som blandt andet findes på http://www.energifyn-net.dk/