lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Arbejdsgruppe 1

Ulykkesdata og L-AUS bestemmelser

Sikkerhedsstyrelsen vil præsentere de nyeste ulykkesdata og give et indblik i arbejdet med modernisering af stærkstrømsreglerne, hvor også L-AUS bestemmelserne vil blive berørt. Sikkerhedsstyrelsen
er ved at lave en modernisering af stærkstrømsreglerne, hvilket indebærer at internationalisere og forenkle stærkstrømsreglerne, herunder stærkstrømsbekendtgørelserne.
Intentionen er at reducere omfanget af danske særregler i det tekniske regelsæt. Gruppearbejdet holdes af en repræsentant fra sikkerhedsstyrelsen.