lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Arbejdsgruppe 1 – Lederskab med hjerte og naturlighed

Lederskab med hjerte og naturlighed
Gruppeleder: Jesper Keincke, SEAS-NVE, indlægholder:Mette Holm, CHQ.

  •  fra formel ledelse til indre ledelse

 Ledere får de resultater, de selv beder om.
Ikke beder om i ord, men i udøvelsen af ledelse.
Det vi har fokus på, er det vi får.

Et par eksempler.

Hvis trangen til kontrol er stor hos lederen, får han en stab, der ikke tænker selv eller bliver frustrerede over at lederen ”ånder i nakken”.

En ubeslutsom leder, der ikke tager beslutninger og/eller overlader det til medarbejderne, får spredt fægtning eller kaos.

Lederen med evnen til at sætte retning og tydeligt kommunikere det med overbevisning, får en organisation, der trækker på samme hammel. Det fordrer en leder, der har styr på sine visioner. Har lederen derudover en forståelse for, hvad der driver og bremser mennesker, får han loyalitet, selvstændighed og godt samarbejde. Forudsætningen er, at lederen kender sig selv og de mekanismer, der driver eller bremser ham selv.

Modet til en klar vision gør ham veltalende og ærligt overbevisende. Lederskab kan ikke på samme måde som management måles og vejes, kunne man tænke. Management er brugen af værktøjer, måling af resultater, administration. Den rækker langt, så længe vi taler om kroner, timer og antal medarbejdere.

Alt det der ligger bagved tallene er lederskab eller manglen på samme.

Lederskab er den menneskelige faktor. Evnen til at svare på spørgsmålet om, hvorfor vi skal udføre et stykke arbejde. Et tal på bundlinjen kan ikke gøre det – men at gøre en forskel, kan drive et menneske langt ud over sine egne ressourcer. Organisationen med klare og store visioner, og som har tanke for menneskers drivkraft og lyst og vilje til at samarbejde, får automatisk gode resultater. Ofte kan man måle det direkte på sygefravær, tiltrækning af nye medarbejdere, fastholdelse af nøglemedarbejdere og indirekte på bundlinjen.

Bag den menneskelige faktor ligger som for eksempel i teknisk kunnen en række færdigheder. Nogle har naturlig talent for det – eller rettere tiltrækkes af det, men det kan læres. Det alene er et spørgsmål om fokus og træning.

Mette Holm, CHQ

Mette Holm, CHQ


Skriv din kommentar