lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Arbejdsgruppe 3

Ledningsejeres rettigheder og ansvar – balancerer det?

Der har i de senere år været stor fokus på ledningsejeres rettigheder i forbindelse med offentlige anlægsarbejder. Der har også været ført flere retssager herom, ligesom ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner i hele landet har travlt, også med at behandle disse spørgsmål.
Små ændringer i kommissioners og domstoles forståelse af ledningsejernes rettigheder og pligter kan have stor betydning for ledningsejere i hele landet. F.eks. har de seneste års domme stillet spørgsmålstegn ved betydningen af elselskabernes  leveringsbestemmelser og standarddeklarationer i forhold til selskabernes rettigheder over for kabelskabe og ledninger på kundernes ejendomme.

Hortens oplæg om gæsteprincippet giver et overblik over status for gæsteprincippet. Oplægget forklarer den seneste praksis og de aktuelle udviklingstendenser for ledningsejeres rettigheder, herunder betydningen af det aktuelle forslag til ny vejlov, som indeholder betydelige ændringer i reguleringen af ledningsejeres forhold. Hvad betyder det for eksisterende ledninger i vejareal? Og kan det få betydning for den fremtidige forståelse af det ulovbestemte gæsteprincip?

Gruppearbejdet holdes af advokat
Line Markert, Advokatfirmaet
Horten.