lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Arbejdsgruppe 4

Nye muligheder for styring, regulering og kommunikation i forbindelse med vejbelysning – Lad behovene afgøre valg af værktøj

I SEAS-NVE driver og vedligeholder vi i dag over 130.000 udelyslamper – primært er det for kommunerne i eget net-område.
Vi følger derfor udviklingen inden for LED og de styre- og kommunikationssystemer, der anvendes til dette, på tæt hold.
Der findes flere systemer, der er meget forskellige. Med de rette valg skaber de fordele i både drift, vedligehold, energiforbrug, CO2-udledning og anlæggenes totaløkonomi, samt kan åbne nye muligheder! Det er en kendt sag, at der i løbet af de kommende år skal
renoveres et større antal vejbelysningsanlæg rundt omkring i kommunerne. Det skyldes blandt andet EU‘s krav om udfasning af
kviksølvbaserede lyskilder. Men også, at en stor del af de anlæg, der blev etableret i 70’erne og 80’erne, nu er ved at være udtjente. Samtidig har kabling af elforsyningsselskabernes distributionsnet mange steder udløst et behov for udskiftning af vejbelysning monteret på de træmaster, der før blev brug til luftledninger.

Muligheder – men også begrænsninger

Set i lyset af de økonomiske udfordringer, som kommunerne i disse år står overfor, giver det god mening at satse på nye teknologier, der kan give markante besparelser og samtidig imødekomme borgernes krav om øget komfort og tryghed i form af velbelyste gader og stier. Men også ønsket om at kunne anvende belysningsmasterne som udgangspunkt for evt. WiFinetværk åbner nye muligheder. Vejen til de store besparelser og nye muligheder går dog via store investeringer – og det er ikke altid, at teori og virkelighed stemmer helt overens, når nye løsninger og strategier skal føres ud i livet. Her er det helt afgørende at tænke langsigtet og træffe meget bevidste valg af teknik og styresystemer, for selvom de skaber mange spændende muligheder, kan de også medføre begrænsninger.
Gruppearbejdet holdes af Jesper Ravnsbjerg, SEAS-NVE.