lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Arbejdsgruppe 2

Ny autorisationslov og ændring af stærkstrømsbekendtgørelserne

Opfølgning på Sikkerhedsstyrelsens indlæg fra sidste år om den nye autorisationslov, hvor der er blevet mulighed for at få delautorisationer.

Sikkerhedsstyrelsen er ved at lave en modernisering af stærkstrømsreglerne, hvor intentionen er at reducere omfanget af danske særregler i det tekniske regelsæt. Hvad betyder dette i forhold til jeres dagligdag med stærkstrømsbekendtgørelserne? Gruppearbejdet holdes af en repræsentant fra sikkerhedsstyrelsen.