lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Årsmøde 2013 Gæste- og pensionistudflugt

Årets gæste- og pensionistudflugt går til Historiecenter Dybbøl Banke.

Her venter et besøg der er formet og tilpasset, så man får et stort udbytte uden den store paratviden om krigen 1864. På Historiecenter Dybbøl Banke bliver deltagerene opdateret mht. den historiske baggrund med korte film. Derefter placeres man midt i kampområdet blandt soldater og eksploderende granater.

En fortæller bringe deltagerene nærmere soldaternes vilkår, og måske ser vi også nærmere på den militære taktik under krigen. Ude i soldaterbyen fortælles om hviletiden bag fronten og her skal der støbe geværkugler som soldaterne gjorde dengang, man får selvfølgelig kuglen med hjem som en erindring om dagen.

Fra mandskabsbarakkens mugne halm eller siddende på blokhusets hårde brikse, demonstreres soldatens udrustning og vi hører om en menig soldats oplevelser. Fremme ved fronten i Historiecenterets rekonstruerede skanse ser vi på kanonerne, skansens drabelige forsvar, og den tonstunge rullebro ind i skansen.

Der trakteres med mandskabsmiddag i Stabsbarakken, en solid soldaterkost.

Middagen bliver efterfulgt af kaffe og Jødekager, ledsaget af en fortælling om forplejning i 1864 og Madam Mangor.

Efter frokosten er der besøg på flagbastionen og Dybbøl Mølle hvor der også busparkering. Selvfølgelig er der også mulighed for at gå rundt på egen hånd.

 

 

 

 

 

Skriv din kommentar