lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Årsmødet 2013

Årsmødet 2013

Det kommende Årsmøde i Kabel- og Liniemesterforeningen som er det 72. Årsmøde, finder sted i dagene 18. – 20. april 2013 på Hotel Comwell Sønderborg, Rosengade 2, 6400 Sønderborg, telefon nr. 74 42 19 00

 Det er 2. gang foreningen afholder sit Årsmøde i Sønderborg, der er beliggende i nogle meget smukke omgivelser tæt ved Flensborg Fjord og Alssund. Sidste gang, vi holdt Årsmøde i Sønderborg, var for 60 år siden nemlig i 1953.

Det er igen i år lykkedes arbejdsgruppen at lave et arbejdsprogram for Årsmødet der spænder vidt, men med en rød tråd for dagene med blandt andet solceller og de deraf følgende opgaver/udfordringer.

Et fællesforedrag fra Energinet.dk. om Fremtidens el-system også kaldet Smartgrid med emner som:

Den ikke-så-smarte løsning – Grundelementerne i fremtidens el-system – Status for danske udviklings- og demonstrationsprojekter på området – Samspil mellem et smart distributionsnet og et smart transmissionsnet – Betingelserne for en succesfuld fuldskala implementering og Hvilken betydning får udviklingen for os, der arbejder med el-systemet.

Der er seks arbejdsgrupper og i år er det tilrettelagt således, at vi kan deltage i to emner, da vi kører et to timers program hvorefter der skiftes til ny arbejdsgruppe. Dette vil gøre at der er mulighed for, at få ønsket om deltagelse i to arbejdsgrupper opfyldt.

Arbejdsgruppe 1:

Lederskab med hjerte og naturlighed

–‐ fra formel ledelse til indre lederskab

Arbejdsgruppe 2:

Er du tryg ved dine forbindelser?

Har du tillid til, at dine kabler i distributionsnettet er samlet og afsluttet korrekt?

 Arbejdsgruppe 3:

Orientering om SB6, HFI kravet, el-ulykker og idriftsættelse.

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 har været gyldig fra 1. juli 2001 og har dermed en del år på bagen.

Arbejdsgruppe 4:

Solceller tidens energianlæg udfordringer ved afbrydelse!

Vi vil bl.a. se på sikkerheden ved drift og afbrydelser af solcelleanlæg

Arbejdsgruppe 5:

Spændingskvalitet i lavspændingsnet med VE anlæg.

Hvordan fastholder vi en fornuftig spændingskvalitet i vore elnet i takt med at ”solcellebølgen” skyller ind over landet

 Arbejdsgruppe 6:

Lysleder

Se en mere uddybende beskrivelse i næste nummer af bladet.

Som det ses er der muligheder for at vælge mellem forskellige emner så alle kan få noget med hjem.

Foreløbigt program:

 Torsdag den 18. april.

Indkvartering af mødedeltagerne fra kl. 14.30.

Kl. 18.00 serveres der en fælles 2 retters menu for alle mødedeltagere, og kl. 19.30 er der generalforsamling for foreningens medlemmer.

Efter generalforsamlingen er der velkomst og fælles teknisk foredrag for alle, herefter er der mulighed for erfaringsudveksling og hyggeligt samvær med gode kolleger.

Der serveres natmad kl. 22.30

Fredag den 19. april.

Kl. 8.15 trækker vi i arbejdstøjet og tager fat på dagens gruppearbejder (se tilmeldingsblanketten).

Bemærk det i år er det muligt at deltage i to forskellige gruppearbejder, da gruppearbejderne foregår to timer af gangen.

Efter en velfortjent frokost tager vi på årets studietur for aktive medlemmer som går til Solcellepark Eggebek, umiddelbart syd for den danske grænse, ca. 1 times kørsel fra Sønderborg. På en 400 hektar stor luftbase som under 2. verdenskrig tjente som mellemlandingsbane for flytogter mod England og Norge med kodenavn ”Eskimo”, er der nu installeret et solcelleanlæg på sammenlagt 83,6 MW, bestående af 380.000 solpaneler og er udstyret med ca. 5.200 Danfoss invertere. Anlægget fylder ca. 160 hektar. Se en mere uddybende beskrivelse i næste nummer af bladet

Seniorturen går til det interessante Historiecenter Dybbøl Banke 1864 hvor der vil være rundvisning, film støbning af geværkugle og hvor der serveres en mandskabsmiddag med tilbehør. Se en mere uddybende beskrivelse i næste nummer af bladet

Alle deltagere forventes tilbage på Hotel Comwell Sønderborg sidst på eftermiddagen.

Kl. 19.30 er vi klar til at indtage Årsmødemiddagen

Lørdag den 16. april.

Fra kl. 6.30: Morgenmad

Kl. 10.30: Seneste afrejse fra hotellet.

Såfremt du har mulighed for at deltage, bedes vedlagte tilmeldingsblanket udfyldt og returneret i svarkuverten.
Jeg glæder mig til at kunne byde dig velkommen i Sønderborg.

Med venlig hilsen

 På bestyrelsens vegne

 Søren Oest-Jacobsen – Formand

Skriv din kommentar