lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Den sidste Formands beretning

Velkomst v./formanden På bestyrelsens vegne har jeg den glæde at byde velkommen til foreningens sidste generalforsamling. Dagsorden: Valg af dirigent: Bestyrelsen forslår tidligere formand Søren Oest-Jacobsen Jeg skal spørge, om der er andre forslag? Hermed giver jeg dirigenten ansvaret for afviklingen af Kabel og Liniemesterforeningens generalforsamling.   Formandens sidste beretning Formandens beretning indeholder året der gik, hvor står vi nu…

Read More→

Gratis adgang til Energimuseet

I forbindelse med nedlæggelsen af Kabel- og Liniemesterforeningen, og overdragelse af foreningens formue til Energimuseet, Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro, har Energimusset kvitteret med at give foreningens medlemmer + ledsager gratis adgang i resten af 2017 samt 2018. Den gratis adgang for medlemmer + ledsager fås ved at oplyse: Kabel- og Liniemesterforeningen samt medlemsnr. Mange tak for denne gestus til Energimuseet….

Read More→

Afsluttende generalforsamling 10. juni 2017

Kære medlemmer af Kabel- og Liniemesterforeningen I min julehilsen skrev jeg, at der vil komme en afsluttende generalforsamling. Da alle medlemmer ikke deltager i Årsmødet på Island, har vi valgt ikke at holde generalforsamlingen der. I indkaldes derfor til en hyggelig eftermiddag Lørdag den 10. juni 2017 kl. 12:00 på Energimuseet, Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro Dagens program: Kl. 12.00 –…

Read More→

Networking fra før det blev moderne

Kabel- og Liniemesterforeningen blev dannet tilbage i 1939 – helt præcist den 23. juni med hele 14 medlemmer – dengang med navnet ”Kabel- og Liniemesterforeningen for Danmark”. Foreningen blev fra starten dannet for at dygtiggøre sine medlemmer, en holdning, der er fastholdt helt frem til i dag. Ved oprettelsen af foreningen blev det besluttet, at der skulle afholdes Årsmøde, og…

Read More→

Julehilsen 2016

Det er året, hvor Engrosmodellen blev (næsten) implementeret og året, hvor det på generalforsamlingen på Hotel Legoland i Billund blev besluttet, at Kabel- og Liniemesterforeningen skulle nedlægges. Engrosmodellen, der har fyldt og stadig fylder meget – alt for meget, vil nogle endda nok mene, har i årets løb krævet så meget arbejde, at det sikkert er de færreste elforsyninger, der…

Read More→

Elnet udsat for tekniske test og terror

Af Jesper Tornbjerg, Dansk Energi Energinet.dk og de jysk-fynske elnetselskaber har afprøvet teknologi og procedurer i en fælles beredskabsøvelse. Hos Eniig blev øvelsen gennemført med glødende engagement og friske bemærkninger. En ulykke kommer sjældent alene. Sidste tirsdag i november blev de jyske-fynske elnetselskaber påvirket af strømsvigt i Tyskland og en mulig terrorhændelse. Ca. 30 procent af alle kunder vest for Storebælt blev ramt af blackout. Ramt og ramt… heldigvis var der tale om en varslet…

Read More→

Program for studietur til Island 19. – 22. april 2017

Dag 1 – Onsdag den 19. april: Kl. 17.30: Seneste mødetid i Kastrup Lufthavn. Kl. 19.45: Afgang med fly nr. FI213 til Keflavik Lufthavn. Kl. 20.55: Ankomst til Keflavik (lokal tid). Efter bagageudlevering bliver vi hentet af busser, som kører os til: Fosshotel Reykjavik Porunnartún 1, 105 Reykjavík, Island Tel: (+354) 531 9000 http://www.fosshotel.is/ Indkvartering for de næste 3 nætter….

Read More→

Den sidste studietur i Kabel- og Liniemesterforeningen går til Island

Vi afslutter Kabel- og Liniemesterforeningen’s virke gennem 79 år med et besøg på Island. Som I jo ved, er det det sidste arrangement i foreningen, og bestyrelsen har forsøgt at lave noget ud over det sædvanlige, men stadig med fokus på det faglige. Så vi arbejder lige nu med at arrangere et besøg på Island, og i skrivende stund er der to virksomhedsbesøg på plads, men der kommer flere til!…

Read More→

Varmepumper med tre faser kan styrke elnettet

Af Jesper Tornbjerg, Dansk Energi F&U-projekt med konkrete målinger hos Bornholms Energi & Forsyning og TREFOR El-net viser, hvordan elnetselskaber kan forebygge ubalancer, hvis kunderne har trefaset udstyr med smart styring. Smart styring af varmepumper i hjemmene kan gøre elnettet mere stabilt, viser et forsknings- og udviklingsprojekt gennemført af Dansk Energi, Bornholms Energi & Forsyning, TREFOR El-net og Aalborg Universitet med støtte fra Energinet.dk’s ForskEL-pulje. Projektet »Netselskabets udfordringer på grund af varmepumper« er både meget videnskabeligt og uhyre…

Read More→

Ledningsejeres rettigheder og ansvar – balancerer det?

Hvad er den seneste praksis og de aktuelle udviklingstendenser for ledningsejeres rettigheder? Dette spørgsmål var udgangspunktet for advokat Line Markerts oplæg for medlemmerne på Årsmødet ”Vi skal snakke om gæsteprincippet og principper omkring beskyttelse af at have vores elforsyningsanlæg stående hos de mennesker, der har bedt os om at komme og levere elforsyning. Vi skal rundt om seneste afgørelser, og I…

Read More→

Fremtidens energisystem ligger i Nordhavn

Storbylaboratoriet EnergyLab Nordhavn skal vise omverdenen, hvordan el, fjernvarme, vand og transport kan spille sammen i fremtidens fleksible energisystem. ABB leverer teknologien, der gør det muligt at styre og udnytte energien i den nye bydel på den smarteste måde. Den nye københavnske bydel Nordhavn byder på meget mere end topmoderne lejligheder tæt på både by og vand. Den er også…

Read More→

Antallet af livsfarlige højspændingsuheld stiger

På trods af at elselskaberne graver flere og flere ledninger ned stiger antallet af livsfarlige uheld, hvor chauffører påkører højspændings-ledninger. Alene på Fyn var der i 2015 tre livsfarlige hændelser, hvor chauffører påkørte højspændingsledninger.Vi var hårdt ramt i 2015 med tre episoder. Vi er bekymrede for, at der efterhånden er så få luftledninger, at chaufførerne har glemt dem, fortæller Klaus…

Read More→

Få klager over spændingskvalitet

Af: Journalist Jesper Tornbjerg, Dansk Energi Hvis lysene i en bygning pludselig begynder at blinke på grund af flimmer, eller apparater går i styk-ker på grund af for høj spænding, kan det være spændingskvaliteten i elnettet, den er gal med. Antallet af berettigede kundeklager over spændingskvaliteten i elnettet ligger imidlertid på et lavt niveau (ca. 100), og antallet af kla-ger…

Read More→

Internet of Things – Tranformerstationer

I de gode gamle dage, da vidste kabelmesteren i det lokale forsyningsselskab, hvor han skulle se efter fejl i nettet, hvis en kortslutning opstod. Ofte kendte han nettets svage punkter og vidste også nok hvor den lokale entreprenør var i gang med at grave. Mange net-selskaber får behov for at ansætte eller uddanne til en ny type teknikere til at…

Read More→

Åben it-platform skaber overblik over strømafbrydelser

Af: Journalist Jesper Tornbjerg, Dansk Energi Fra den 1. april er al kontakt med elkunder overgået til elhandelsselskaberne, men de ved typisk ikke meget om, hvor i landet der er strømafbrydelser. For at gøre det let for  elhandlerne at få overblik og svare på henvendelser fra kunderne om strømafbrydelser, har Dansk Energi udviklet en åben og landsdækkende it-platform. Alle elnetselskaber…

Read More→