lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Program for Årsmødet 2016 på Hotel Legoland i Billund

Programmet for den kommende årsmøde er på plads og der er udsigt til et par spændende dage i foreningens selskab. TORSDAG DEN 14. APRIL Indkvartering af mødedeltagerne kan ske fra kl. 15.00. Kl. 18.30 er der velkomst ved foreningens formand, og derefter serveres der en 3-retters Årsmødemiddag, som afsluttes med kaffe/the samt småkager for alle mødedeltagere. Kl. 21.15 er der…

Read More→

Kabel- og Liniemesterforeningens Årsmøde i 2016 går til Energinet.dk

Vi skal på Årsmødet 2016 besøge Energinet.dk i Skærbæk, hvor vi vil se kontrolrummet, hvorfra styringen af det overordnede højspændingsnet foregår. Her vil vi få en grundig indføring i, hvordan man hos Energinet. dk overvåger og styrer det overliggende højspændingsnet, herunder også, hvordan man i dag håndterer regulerkraftmarkedet. Regulerkraft, i europæisk regi kaldet FRR-M, anvendes til manuelt at opretholde balancen…

Read More→

Årsmøde 2016 i Billund

Det kommende Årsmøde afholdes i Billund på Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund i perioden torsdag den 14. til fredag den 15. april 2016, hvor vi skal besøge Energinet.dk i Erritsø ved Fredericia. Årsmødet er tilrettelagt på den mest hensigtsmæssige måde. Vi starter torsdag med Årsmødemiddag på hotellets restaurant, og derefter afholdes generalforsamlingen med efterfølgende socialt samvær. Fredag efter morgenmaden…

Read More→

Ny autorisationslov og ændring af stærkstrømsbekendtgørelserne

Gruppe 2 var opfølgning på Sikkerhedsstyrelsens indlæg fra sidste år om den nye autorisationslov, hvor der er blevet mulighed for at få delautorisationer. Sikkerhedsstyrelsen er desuden ved at lave en modernisering af stærkstrømsreglerne, hvor intentionen er at reducere omfanget af danske særregler i det tekniske regelsæt. Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen I 2014 kørte Sikkerhedsstyrelsen især kampagner på boliger, trinetter og store…

Read More→

Nytårshilsen

Året 2015 blev året, hvor det blev min tur til at skrive nytårshilsenen. Ikke et job jeg lige havde set skulle komme. Men da der ikke var andre, der ville tage hvervet at følge efter Søren Oest-Jacobsen, meldte jeg mig. Jeg synes, det var en skam, at foreningen skulle gå til grunde. Jeg takker for valget.Som ny formand har jeg…

Read More→

Glædelig jul & godt nytår

Til alle medlemmer og annoncører De to redaktører vil hermed ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi ser frem til et godt samarbejde i 2016.

Et af verdens mest effektive og bæredygtige vandkraftværker

Fra deres position et par hundrede meter nede i Islands undergrund konverterer Blandavandkraftværkets tre turbiner på 24. år smeltevand fra Islands gletsjere til stabil, højkvalitetsstrøm. Det gør de så godt, at den internationale standard Hydropower Sustainability Assessment Protocol rangerer Blanda som et af de bedste vandkraftværker i verden på parametrene miljøpåvirkning, social ansvarlighed og effektivitet. Medvirkende til driftseffektiviteten er ABB’s…

Read More→

Styring, regulering og kommunikation i vejbelysning

I løbet af de kommende år skal et større antal vejbelysningsanlæg renoveres rundt omkring i kommunerne. Det skyldes blandt andet EU‘s krav om udfasning af kviksølvbaserede lyskilder, og at en stor del af de anlæg, der blev etableret i 70’erne og 80’erne, nu er ved at være udtjente. SEAS-NVE driver og vedligeholder mere end 130.000 udelyslamper, og de følger derfor…

Read More→

Forsyningsoperatør uddannelsen

Den to-årige uddannelse som forsyningsoperatør er for dig, der gerne vil udvikle dig fagligt og bringe nye kompetencer ind i arbejdslivet. Erhvervserfaring inden for et af de håndværksmæssige fag eller en bredere erfaring på arbejdsmarkedet, er et godt udgangspunkt for job i offshore-  og energiforsyningsbranchen. Nutidens forsyningsoperatører arbejder under den blå himmel med servicering af store installationer på havvindmølleparker eller…

Read More→

Systemydelser fra Solcelleanlæg

Søren Bækhøj Kjær, Danfoss Solar Inverters, Kenn H. B. Frederiksen, EnergiMidt, Guangya Yang, DTU Elektro, Hans Henrik Ipsen, Østkraft. Baggrunden for denne artikel er den nyudkomne Teknisk Forskrift TF 3.2.2 fra Energinet.dk, for nettilslutning af solcelleanlæg over 11 kW til det kollektive elforsyningsnet [1]. TF 3.2.2 giver mulighed for at anvende en række forskellige systemydelser og tjenester i forbindelse med…

Read More→

Ekstraordinær generalforsamling 2.juni 2015

Ekstraordinær Generalforsamling i Kabel- og Liniemesterforeningen tirsdag den 2. juni 2015 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg. Velkomst ved næstformand Jesper Keincke På bestyrelsens vegne bød næstformand Jesper Keincke velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Brian Majlund. Brian Majlund blev valgt. Næstformanden gav dirigenten ansvaret for afviklingen af Kabel- og Liniemesterforeningens ekstraordinære generalforsamling. Brian Majlund takkede for valget og startede med…

Read More→

Referat generalforsamling 26. marts 2015

Generalforsamling i Kabel­ og Liniemesterforeningen torsdag den 26. marts 2015 på Hindsgavl Slot ved Middelfart. Velkomst ved formand Søren Oest­Jacobsen På bestyrelsens vegne bød formand Søren Oest­ Jacobsen velkommen til foreningens 74. generalforsamling.

Ny formand for Kabel- og Liniemesterforeningen

På den ekstraordinære generalforsamling, Tirsdag den 2. juni 2015 på Hotel Nyborg Strand, blev Kjeld Otte Østergaard valgt til bestyrelsen og uden modkandidater som foreningens nye formand.       De øvrige bestyrelsesmedlemmer, ønsker Kjeld Otte Østergaard hjertelig velkommen i bestyrelsen og til hvervet som formand. Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde til gavn og glæde for…

Read More→

Ekstraordinær generalforsamling i Kabel- og Liniemesterforeningen

Afholdt Tirsdag den 2. juni 2015 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg Velkomst ved næstformand Jesper Keincke På bestyrelsens vegne bød næstformand Jesper Keincke velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling.   Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Brian Majlund. Brian Majlund blev valgt. Næstformanden gav dirigenten ansvaret for afviklingen af Kabel- og Liniemesterforeningens ekstraordinære generalforsamling. Brian Majlund takkede for valget og startede med…

Read More→

Det virtuelle batteri er fremtiden

Stigende mængder vindenergi skaber udfordringer for vores elnet, men også muligheder. Ved at integrere elektricitet, fjernvarme og fjernkøling kan vi få det optimale ud af vindkraften, lyder budskabet fra Rambøll. Fra 2018 skal en flok nye havvindmøller snurre i Nordsøen og forsyne 400.000 danske husholdninger med el. Strømmen bliver skabt af vindens energi i møllens generatorer og derefter ført i land…

Read More→