lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Redaktionelt

Bladet udgives af Kabel- og Linjemesterforeningen.
Foreningens formål er at dygtiggøre sine medlemmer og derved gavne driften af de virksomheder, hvori de er ansat.
Formålet søges opnået ved afholdelse af årlige sammenkomster med faglige gruppemøder og fyraftensmøder, samt ved udgivelsen af eget tidsskrift.
Foreningens medlemmer er ansat i ledende stillinger i de danske elforsyningsselskaber.

Generel information

Bladet udkommer 11 gange årligt medio i måneden
Abonnementspris kr 500,- excl moms
Bestilling af annoncer Senest den 25. i forudgående måned
Annullering af annoncer Senest den 25. i forudgående måned
Indlevering af materiale Senest den 1. i udgivelses måned
Indlevering til Dantryk
Industrivej 9
7760 Hurup
Tlf: 97 25 20 00 Fax: 97 95 27 21
email:kbl@dantryk.dk
Betalingsbetingelser Fakturamåned + 30 dage netto
derefter tillægges rente 1,5% pr. måned
Alle priser er baseret på levering af færdigt materiale.
Alle priser er excl. moms

Oplag

Medlemmer af foreningen 310 stk
Firmaer, personer m.v. 241 stk
Tekniske skoler, foreninger m.v. 33 stk
Udenlandske abonnenter 4 stk
Bureauer 27 stk
Elforsyninger 89 stk
I alt 704 stk