lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Debat indlæg om foreningens fremtid

Børge Toft, medlems nr. 612, har skrevet et debat oplæg om foreningens fremtid, indlægget er sendt til foreningens bestyrelse og kan læses herunder i uredigeret form.
Frem til den ekstraordinære generalforsamling vil det være muligt at skrive kommentarer og tanker i kommentar boksen under indlægget, kommentarer

Læs også  indlægget og bestyrelsens svar i blad nr 5 2015

Kære medlemmer og bestyrelsen af Kabel og Liniemesterforeningen.

Jeg var forhindret i at deltage i generalforsamlingen d. 2015-03-26, men jeg kan i aprilnummeret af KOGL læse at der ikke blev fundet en ny formand, og at bestyrelsen derfor har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling, er efter min mening ren kapitulation og man er allerede ude med et forslag om at anvende foreningens formue til en udflugt……..

Jeg bryder mig ikke om at man vifter os medlemmer om næsen med en udflugt, som den lette løsning, og jeg håber virkelig ikke at det når så vidt, for jeg mener fortsat at foreningen har sin berettigelse.

Jeg forstår godt at der ikke er mange ansøgere til posten som formand. Der findes givetvis medlemmer der godt vil indgå i bestyrelsesarbejdet, men formandsposten kræver et godt kendskab til foreningen, så der bør findes en formand mellem de nuværende bestyrelsesmedlemmer, og så må der vælges nye medlemmer på andre poster i bestyrelsen.

Vores forening trænger til nytænkning og tilpasning til den tid vi er i. Det nytter ikke noget at se passivt til, så jeg vil gerne komme med nogle forslag til ændringer.

Jeg har selv været i branchen i 20 år og kan måske godt tænke, at jeg ikke længere har det samme behov for at danne netværk, for uanset hvor jeg deltager i møder og kurser inden for branchen, møder jeg folk jeg kender. Når jeg så tænker tilbage til min start i branchen var det omvendt, jeg kendte ingen og vidste ikke altid hvor jeg kunne søge de informationer jeg manglede.

Min deltagelse i KogL’s årsmøder, og især de 10 år hvor jeg var aktiv i arbejdsgruppen, har givet mig en stor del af det netværk jeg har i dag. Der kommer fortsat nye mennesker ind i branchen som står med det samme behov.

Der er allerede udført et godt forarbejde i medlemsundersøgelsen i 2011 og på medlemsmødet i 2013, og den siddende bestyrelse er allerede godt på vej med ændringer i den rigtige retning. Et godt eksempel er det seneste årsmøde, som var kortet ned til en længde på under et døgn. Den type årsmøde påvirker ikke arbejdspladsen så meget som tidligere, og den lavere pris for deltagelse er sikkert også lettere at få dækket af arbejdspladsen.

Jeg vil gerne tage afsæt i foreningens vedtægter. Sætningen herunder, som er et uddrag af §1, siger netop det der giver foreningen sin berettigelse:

Foreningens formål er at dygtiggøre sine medlemmer til gavn for driften af de virksomheder, hvori de er ansat.

Den tekst burde få alle chefer for de tekniske afdelinger i branchen til at opfordre deres ansatte til at melde sig ind i KogL og dygtiggøre sige der.

Problemet er nok at vi ikke er gode nok til at leve op til paragraffen lige nu.

Jeg har et par forslag ændringer/forbedringer.

1. Etablering af en tæt kontakt med uddannelsesinstitutioner
Vi har svært ved at tiltrække potentielle ansøgeres opmærksomhed i branchen. Det kan vi vende hvis vi går aktivt til værks.
Relevante tekniske uddannelser som f.eks. elinstallatør, maskinmestre og ingeniører har behov for praktikpladser, og gode realistiske projekter at arbejde med, i samarbejde med fagfolk.
Det vil være et rigtigt godt nyt område for KogL at kaste sig ud i og være et netværk, hvor vi kan hjælpe teknikere under uddannelse, og samtidig gøre os interessante for dem.
Det kan ikke nytte noget at sige, at vi ikke har tid til den slags, og vi er nødt til at gøre en aktiv indsats, for pt. er vi ikke er så synlige som de store produktionsvirksomheder.
Uddannelsesinstitutionerne kan bidrage den anden vej med dygtige faglærere, som kan holde os ajour om diverse tekniske løsninger, f.eks. via tekniske artikler i bladet, foredrag til årsmøder og fyraftensmøder (kan evt. afholdes på hos netselskaber eller uddannelsesinstitutioner). Samtidigt får underviserne informationer om vores branche, som de derefter kan bruge i den daglige undervisning.

2. Vi har en PR opgave foran os
Vi har en PR opgave foran os, med at gøre opmærksom på foreningens eksistens over for potentielle nye medlemmer og over for ledelserne i de virksomheder vi er ansat i. Vi skal selv gøre opmærksom på at vi er her, og at vi er en god mulighed for at skabe netværk og holde vor viden ajour. Bladet kan gøres mere interessant ved at bringe artikler om vore arbejdspladser, og det vil være naturligt at lade vore øverste chefer præsentere virksomhederne i KogL bladet. For at gøre det interessant og læsbart, kan vi lade de journaliststuderende, som vi bruger til at referere fra gruppearbejderne, skrive artiklerne.

3. Vi skal arbejde med foreningens image
Vi skal arbejde med foreningens image og fremhæve det faglige arbejde. Det støvede image som kaffeklub/festforening skal vi distancere os fra ved at få gjort op med de gamle traditioner. Her tænker jeg blandt andet på at pensionerede medlemmer deltager i årsmøder, begrebet æresmedlem, ægtefæller/partnere med hvert 5. år, m.m.

Jeg vil gerne rose bestyrelsen for de tiltag der allerede er gjort for at modernisere foreningen, og jeg vil gerne opfordre bestyrelsen til at kigge på andre løsninger, end at lukke foreningen. Jeg har foretaget min egen lille medlemsundersøgelse og skrevet til 15 medlemmer hvoraf 7 svarede. Min mail og en opsamling på de modtagne svar, er sendt til bestyrelsen.

Jeg vil gerne opfordre bestyrelsen til at bruge medlemmernes arbejdskraft i stedet for at bruge flere penge på dyre konsulenter. Der bør i stedet nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, som kan fastlægge de næste tiltag. Bestyrelsen behøver ikke at gøre alt arbejdet selv, for opgaven kan sagtens uddelegeres til villige medlemmer.

Jeg har fået nyt job pr. 1. juni og jeg har ikke selv mulighed for at byde ind på formandsposten, men jeg vil gerne tilbyde min arbejdskraft som deltager i den foreslåede arbejdsgruppe. Jeg vil gerne opfordre alle aktive medlemmer af foreningen til at møde op til den ekstraordinære generalforsamling, til at sende forslag til udvikling og til at indgå i foreningens udvikling, ikke afvikling.

Mvh. Børge Toft, medlems nr. 612

Læs indlægget og bestyrelsens svar i blad nr 5 2015

 

Comments

 1. Til Kabel & Liniemesterforeningens medlemmer
  Jeg har med stor interesse og glæde været medlem af kabel & Liniemesterforeningen, jeg må dog sige, at der er kommet noget malurt i vinglassene de sidste år.

  Når jeg ser det indlæg Børge Toft har sendt, så ryster jeg på hovedet, IKKE af Børge men af bestyrelsen (jeg har set bestyrelsens svar til Børge), i 2009 sendte jeg også et brev til bestyrelsen, her er lidt af indholdet.

  ________

  Jeg står med en noget underlig smag i munden, her efter årsmødet. Jeg blev som suppleant til bestyrelsen kontaktet tre gange af Cay Sliwa, første gang var på Færøerne, at han ville stoppe i bestyrelsen året efter, da vi var i Fåborg var der lige nogle ting i bestyrelsen der gjorde, at jeg ikke skulle ind dette år.

  Så her i efteråret blev jeg igen kontaktet, nu var det ganske vist at jeg skulle ind i bestyrelsen, nu skulle jeg ind og være kasserer, jeg ved godt at jeg i første omgang sagde ja, men ved nærmere eftertanke måtte jeg melde pas til denne post. Jeg havde fået tilsendt beskrivelser af de arbejdsopgaver der var/er, som kasserer i en forening med en million omsætning.

  Jeg brænder meget for foreningen og jeg vil gå langt for den, men mener ikke at man ”bare” sådan lige kan komme ind fra gaden og så blive kasserer, det er trods alt mange penge der går gennem kassen.

  Jeg spurgte om ikke der var en knap så betydningsfuld post til at begynde med, men nej det var der ikke, for det var en ny kasserer man søgte. Herefter fik jeg så at vide at jeg ikke længere kunne stå som suppleant til bestyrelsen, dette måtte jeg så acceptere.

  Så blev min forbavselses desto større, da jeg på generalforsamlingen konstaterer, at der ikke skete nogen udskiftning i bestyrelsen, den eneste der blev skiftet ud, det var mig.

  Dengang jeg blev spurgt om jeg ville opstilles som suppleant til bestyrelsen, var jeg så naiv at tro, at jeg skulle deltage i bestyrelsesmøderne. På den måde at være klædt godt på når jeg skulle ind i bestyrelsen. Jeg håber for den nye suppleant, at I giver ham den mulighed i aldrig gav mig.

  For god ordens skyld skal jeg lige oplyse at bestyrelsen valgte IKKE at besvare mit brev, dette er bestemt ikke god skik.
  _________

  Jeg mener det samme er galt denne gang, nu kan man ”bare” ikke finde en ny formand. Der er ikke mange medlemmer der har overblikket til sådan lige, at påtage sig formandsskabet. Det er vel på sin plads at der rokeres i bestyrelsen, således et nyt medlem kommer ind på en mindre betydende post.

  Jeg mener ikke det kan være rigtigt, at bestyrelsen sådan bare kaster håndklædet i ringen, og det er slet ikke i orden, at den selv samme bestyrelse foreslår, at vi skal brænde foreningens likvide formue af på en stor fest/tur ud i det blå.

  Jeg blev faktisk lidt rystet på Generalforsamlingen 2014, da foreningens interne reviser ikke ville godkende regnskabet, idet han ikke mente, at de økonomiske midler blev brugt i henhold til foreningens vedtægter. Det tog ikke 5 minutter før det så ud som om, det var den interne revisor der havde et problem, vi skulle måske have lyttet mere til hvad han sagde, men lad nu den ligge.

  Hvis vi alle tager en tørn igen, og vi skruer rødvins/fest ambitionerne lidt ned således, at vi blev ”Vejet” på den tekniske viden vi får med hjem og ikke på den Rødvin vi drikker, så tror jeg foreningen har en fremtid.

  Jeg ved ikke hvem der har valgt at ligge den ekstraordinære generalforsamling i Nyborg, men hvis den havde ligget et sted på midt Fyn, langs øst-vest motorvejen, f.eks. hos ”hos Polle” hvor arbejdsgruppen har holdt mange møder så var der nok en chance for at der var flere der mødte op.

  Jeg er desværre forhindret i at deltage på den ekstraordinære generalforsamling

  Mange venlige hilsner til foreningens medlemmer og med håb om, at vi også er medlemmer efter den 2-6-2015

  Hugo Sørensen

 2. Jeg skrev indlægget herover i en positiv ånd, og som et tilbud om hjælp til den siddende bestyrelse, for at udvikle foreningen endnu mere i den rigtige retning, og for at KogL stadig kan være stedet hvor nye folk i branchen opbygger netværk.

  Når jeg læser næstformandens svar i bladet, ser det ud som om at bestyrelsen har forstået mit indlæg, som noget de skal forsvare sig mod – det var ikke hensigten.

  I svaret står at bestyrelsen gennem to år har forsøgt at finde en formand som kan bidrage med udvikling og nytænkning.

  Jeg gad nok vide hvordan bestyrelsen har udvalgt de der er blevet spurgt, for både en af en mine tidligere “kollegaer” i arbejdsgruppen, og jeg selv, har været aktive og sendt forslag til udvikling af foreningen til bestyrelsen gennem tiden, men vi er ikke blevet spurgt………

  Det skal ikke forstås som om jeg føler mig forbigået, for jeg ville sikkert have slået mig i tøjret lige som de øvrige I har spurgt, men jeg ville have genovervejet det når alvorens time kom. Jeg har i mit indlæg redegjort for at jeg ikke kan påtage mig formandsposten nu, men jeg har tilbudt at hjælpe på andre måder.

  Næstformanden skriver i øvrigt at formanden ikke behøver lave andet, end at byde velkommen til generalforsamlingen og aflægge beretning……….Det harmonerer da ikke ret godt med at man ønsker sig en formand der kan bidrage med udvikling og nytænkning. Formanden tegner foreningen, og han skal være synlig og aktiv.

  Slutteligt vil jeg sige, at jeg undrer og ærgrer mig over at næstformanden følte behov for at lukke luften ud af de 3 forslag jeg havde skrevet. Hvem er den næste der sender et forslag og får tomlen ned uden at bestyrelsen gider undersøge yderligere……………..ingen.

  Jeg håber at der møder mange op til den ekstraordinære generalforsamling om en uge.

  Mvh Børge Toft

Skriv din kommentar