lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Det perfekte anlæg bliver aldrig færdigt

Sydfyns elforsyning har for nyligt fornyet deres overvågning af distributionsnettet med en opdatering af RTU’erne på forsyningens 60/10kV-stationer og med et PC-baseret netkontrolrum inklusive netoversigt, som både giver et bedre overblik og en betydeligt større fleksibilitet

Af Jens Ulrik Mortensen, projektingeniør, Hans Følsgaard A/S

Vores samfund er jo en dynamisk størrelse, hvor byer og regionerne løbende er præget af til- og fraflytninger samt en række ændringer i såvel struktur som forbrugsmønster. Det er selvfølgelig lidt af en udfordring for de forsyningsselskaber, der skal sørge for, at forbrugerne får de ydelser, de forventer. Leverancerne skal naturligvis være fejlfri, uden uplanlagte ophold og af den højeste kvalitet, man overhovedet kan levere.

Sydfyns elforsyning er måske et lille energiselskab i den større sammenhæng, men en beskeden størrelse er ikke lig med små ambitioner. Hos Sydfyns elforsyning arbejder man intenst på at sikre forbrugerne både den højeste forsyningssikkerhed og strømkvalitet samtidigt med, at man konstant tilpasser forsyningen til regionens dynamik.

Sydfyns Elforsyning har ni transformerstationer på 60/10kV-niveau, hvoraf en er ganske ny. Samtidigt er Elforsyningen netop flyttet ind i en helt ny bygning, og ved den lejlighed gav det mening at opbygge et nyt og tidssvarende netkontrolrum.

Det hidtidige anlæg var baseret på RTU’er (remote terminal units) fra Lyngsøe, som via en Siemens protokol-konverter kommunikerede feedback og styringsmeldinger over telefonvæsenets APL-linier. Netoversigten i det tidligere anlæg var en mosaiktavle, som var fortrådet med tusindvis af ledninger, og hvor lamper angav status på forsyningslinierne. Det siger sig selv, at denne løsning med hundredevis af lamper og Lyngsøe-undertavler ikke ligefrem var hverken praktisk eller fleksibel, om end Per Dalgaard Jensen, der er stationsingeniør i Sydfyns Elforsyning, forholdsmæssigt hurtigt kunne udføre ændringer i systemet.

Læs hele artiklen i bladet.

 

De nye RTU’er fylder ikke meget i Lyngsøe-skabene på 60/10kV-stationerne. Fortrådningen fra felter til klemrækker har kunnet genbruges, så det er på syv af stationerne kun RTU’erne, der er nye.

De nye RTU’er fylder ikke meget i Lyngsøe-skabene på 60/10kV-stationerne. Fortrådningen fra felter til klemrækker har kunnet genbruges, så det er på syv af stationerne kun RTU’erne, der er nye.