lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Ekstraordinær generalforsamling 2.juni 2015

Ekstraordinær Generalforsamling i Kabel- og Liniemesterforeningen tirsdag den 2. juni 2015 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg.

Velkomst ved næstformand Jesper Keincke

På bestyrelsens vegne bød næstformand Jesper Keincke velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Brian Majlund.
Brian Majlund blev valgt.

Næstformanden gav dirigenten ansvaret for afviklingen af Kabel- og Liniemesterforeningens ekstraordinære generalforsamling. Brian Majlund takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen er rettidig indvarslet og derved beslutningsdygtig. Generalforsamlingen skal varsles en måned før den planlagte afholdelse, og den ekstraordinære generalforsamling blev varslet 1. gang i april måned i bladet KOGL.

Der blev for en sikkerhedsskyld valgt to stemmertællere: Jørgen B. Madsen og Kaj Pedersen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Til valg til de to ledige pladser i bestyrelsen stillede følgende kandidater op: Leif Guldberg, genopstillede til bestyrelsen

Kjeld Otte Østergaard, Aars Elforsyning
Nicolai Zachariassen, SK-Forsyning.

Følgende blev valgt:

Leif Guldberg, 24 stemmer
Kjeld Otte Østergaard, 21 stemmer

Valg af formand

Kjeld Otte Østergaard blev valgt med applaus uden modkandidat.

Valg af suppleant til bestyrelsen

Til posten som suppleant til bestyrelsen stillede følgende kandidater op:

Torben Kristensen, genopstillede som suppleant Nicolai Zachariassen, SK-Forsyning

Følgende blev valgt:

Nicolai Zachariassen, 25 stemmer

Valg af intern revisor

John Martin Nielsen blev genvalgt.

Valg af suppleant for intern revisor

Brian Laulund Petersen blev genvalgt.

Årsmøde førstkommende år

Årsmødet 2016 finder sted på Hotel Legoland, Billund i dagene 14. – 15. april 2016 Årsmøde det efterfølgende år

Dette Årsmøde er ikke planlagt endnu i lyset af foreningens usikre fremtid frem til denne ekstraordinære generalforsamling. Arbejdet med planlægning vil dog starte snarest, og Årsmødet 2017 vil formentlig finde sted i Trekantsområdet.

Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

Eventuelt

Søren Oest-Jacobsen takkede af som formand, og ønskede den nye bestyrelse held og lykke med det fremtidige arbejde. Flere fremmødte medlemmer takkede for erkendtligheder i forbindelse med mærkedage. Der kom et forslag om at lade suppleanten deltage i bestyrelsesmøderne som observatør. Næstformanden oplyste, at dette har været almindelig praksis de seneste år.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og overlod ordet til næstformanden, som takkede for fremmødet.