lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Ekstraordinær generalforsamling i Kabel- og Liniemesterforeningen

Afholdt Tirsdag den 2. juni 2015 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg

Velkomst ved næstformand Jesper Keincke
På bestyrelsens vegne bød næstformand Jesper Keincke velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling.

ex_gen

 

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Brian Majlund.
Brian Majlund blev valgt. Næstformanden gav dirigenten ansvaret for afviklingen af Kabel- og Liniemesterforeningens ekstraordinære generalforsamling.
Brian Majlund takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen er rettidig indvarslet og derved beslutnings-dygtig.
Generalforsamlingen skal varsles en måned før den planlagte afholdelse, og den ekstraordinære generalforsamling blev varslet 1. gang i april måned i bladet KOGL.
Der blev for en sikkerhedsskyld valgt to stemmertællere: Jørgen B. Madsen og Kaj Pedersen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 •  Til valg til de to ledige pladser i bestyrelsen stillede følgende kan-didater op:
 • Leif Guldberg, genopstillede til bestyrelsen
 • Kjeld Otte Østergaard, Aars Elforsyning
 • Nicolai Zachariassen, SK-Forsyning.

Følgende blev valgt:

 • Leif Guldberg, 24 stemmer Kjeld Otte Østergaard, 21 stemmer

Valg af formand
Kjeld Otte Østergaard blev valgt med applaus uden modkandidat.

 • Valg af suppleant til bestyrelsen
  Til posten som suppleant til bestyrelsen stillede følgende kandidater op:
  Torben Kristensen, genopstillede som suppleant
 • Nicolai Zachariassen, SK-For-syning.

Følgende blev valgt:

Nicolai Zachariassen, 25 stemmer

Læs hele referatet i blad nr 6 2015