lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Få klager over spændingskvalitet

Af: Journalist Jesper Tornbjerg, Dansk Energi

Hvis lysene i en bygning pludselig begynder at blinke på grund af flimmer, eller apparater går i styk-ker på grund af for høj spænding, kan det være spændingskvaliteten i elnettet, den er gal med.
Antallet af berettigede kundeklager over spændingskvaliteten i elnettet ligger imidlertid på et lavt niveau (ca. 100), og antallet af kla-ger var i 2015 klart mindre end i 2014, viser en opgørelse fra Dansk Energi.

Vi har i nogle år har ført statistik over klager over spændingskvaliteten – herunder hvor stor en andel af klagerne fra forbrugere og producenter, der er berettigede samt hvilke løsninger, der er anvendt til at løse berettigede klager. I 2015 er der indberettet statistik for spændingsklager fra selskaber med i alt ca. to millioner kunder. Det svarer til ca. 60 procent af det samlede kundeantal på landsplan, fortæller civilingeniør Henrik Hansen fra Dansk Energi.

Spændingsreklamationer

 

 

 

 

 

 

I alt er knap en tredjedel af klagerne berettigede. De ikke-berettigede klager er, hvor kravene til spændingskvalitet enten er overholdt, eller hvor det er kunden selv, som er årsag til forstyrrelsen.

Læs hele artiklen i blad nr 4 2016