lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Foreningen

KogL er en upolitisk forening for ledende og ansvarshavende funktionærer i den danske el-energiforsyning. Foreningens formål er at dygtiggøre sine medlemmer gennem udveksling af erfaringer kollegaer imellem, foredrag og udgivelse af et medlemsblad. Derudover har foreningen en række visioner, som søges opfyldt:

  • KogL skal holde et højt fagligt niveau og virke inspirerende på dens medlemmer og branchen.
  • KogL skal nøje følge udviklingen på el-energiområdet, og søge at tilpasse sig udviklingen i overensstemmelse med foreningens formålsparagraffer og visioner.
  • KogL skal til stadighed arbejde for at sikre viden og sagkyndighed inden for det danske el-energiområde.
  • KogL skal gennem medlemsbladet informere sine medlemmer om nye tiltag og nyt materiel inden for el-energiområdet.

vedtaget på foreningens generalforsamling den 12. april 1999.