lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Visioner

Kabel- og Liniemesterforeningen er en ikke partipolitisk interesseorganisation for ansatte i den danske el-energiforsyning. Foreningens formål er at dygtiggøre sine medlemmer gennem udveksling af erfaringer kolleger imellem, foredrag og udgivelse af et tidsskrift.

Derudover har foreningen en række visioner, som søges opfyldt:

  • Kabel- og Liniemesterforeningen skal holde et højt fagligt niveau og virke inspirerende på dens medlemmer og branchen.
  • Kabel- og Liniemesterforeningen skal nøje følge udviklingen på el-energiområdet, og søge at tilpasse sig udviklingen i overensstemmelse med foreningens formålsparagraffer og visioner.
  • Kabel- og Liniemesterforeningen skal til stadighed arbejde for at sikre viden og sagkyndighed inden for det danske el-energiområde.
  • Kabel- og Liniemesterforeningen skal informere sine medlemmer om nye tiltag og nyt materiel inden for el-energiområdet.

Således vedtaget på foreningens Generalforsamling den 28. maj 2014.