lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Foreningens 73. Årsmøde i dagene 28. – 30. maj 2014

Årsmødet i vores forening er vel overstået.
Et Årsmøde, hvor vi også markerede Kabel- og Liniemesterforeningens 75 års jubilæum, og som vi fejrede sammen med vores ledsagere.

soren oest

Det var et godt møde, der blev holdt med udgangspunkt i Hotel Scandic The Reef i Frederikshavn med et højt fagligt niveau i Gruppearbejderne, hvor vi alle fik noget med hjem, ligesom det blev til det sidste nye ved det Fælles Tekniske Foredrag, hvor Sikkerhedsstyrelsen fortalte om den nye Autorisationslov.

Gæster, ledsagere og seniorer havde en fantastisk tur til Bangsbo Museum og Fort, hvor de fik en god oplevelse.

På generalforsamlingen fik vi rettet op på foreningens vedtægter, så de blev mere nutidige, og i bestyrelsen måtte vi tage afsked med Ulrik Petersen fra SydEnergi, da arbejdet i bestyrelsen ikke er forenelig med hans nye arbejdssituation, hvilket vi er kede af, da Ulrik har ydet en stor indsats for foreningen.
Som ny kasserer fik vi valgt Birgit Kløve fra SEAS-NVE ind, og vi i bestyrelsen glæder os til at gøre brug af Birgits arbejdskraft. Der var genvalg til Jesper Keincke, og som ny suppleant blev Torben Kristensen fra TRE-FOR valgt.
Tak til Ulrik for din indsats i foreningen og velkommen til Birgit og Torben.

Vores to redaktører Palle og Niels Peter fortsætter, og det er godt for bladet, da de gør en stor indsats for, at vi har et godt og læseværdigt blad.
Ved næste Årsmøde stopper jeg som formand for Kabel- og Liniemesterforeningen, da jeg er gået på efterløn, så inden da skal vi have fundet en, som vil overtage jobbet.

Alt i alt et godt Årsmøde på et godt hotel og en fantastisk oplevelse, at Årsmødemiddagen blev afholdt på Knivholdt Hovedgård ”Med kongen til bords”.
Jeg håber, at alle er klar til næste Årsmøde, som afholdes torsdag den 26. og fredag den 27. marts  2015 på Hindsgavl Slot ved Middelfart.

Søren Oest-Jacobsen
Formand