lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Fremtidens energisystem ligger i Nordhavn

Storbylaboratoriet EnergyLab Nordhavn skal vise omverdenen, hvordan el, fjernvarme, vand og transport kan spille sammen i fremtidens fleksible energisystem. ABB leverer teknologien, der gør det muligt at styre og udnytte energien i den nye bydel på den smarteste måde.
Den nye københavnske bydel Nordhavn byder på meget mere end topmoderne lejligheder tæt på både by og vand. Den er også et kig ind i fremtidens energisystem, hvor energiforbrug og produktion er koblet sammen på en intelligent og bæredygtig måde. Bydelen fungerer nemlig som et laboratorie frem til 2019. Forsøgskaninerne bliver beboerne i en række lejlig-heder udstyret med ABB’s bygningsautomationssystem.

Det går stærkt med opførelsen af Århusgadekvarteret i Nordhavn. Sidste forår var de fleste grunde tomme. Nu flytter der nye beboere og erhvervs-liv ind hver måned.

Det går stærkt med opførelsen af Århusgadekvarteret i Nordhavn. Sidste forår var de fleste grunde tomme. Nu flytter der nye beboere og erhvervsliv ind hver måned.

ABB bidrager også med batterier og den teknologi, der gør det muligt at indsamle data fra energisystemet og køre det sammen med eksempelvis vejr- og prisprogno-ser, så det hele tiden kan udledes, hvor det er smartest og billigst at få energien fra.
DTU står i spidsen for projektet, der ud over ABB også omfat-ter Københavns Kommune, HOFOR, DONG Energy, By & Havn, Balslev, CleanCharge, Metro Therm, Glen Dimplex, Danfoss og PowerLab DK. Budgettet lyder på 143 millioner kroner, hvoraf de 84 millioner kroner kommer fra Energistyrelsens demonstrations-program, EUDP.

Ti medarbejdere fra ABB er involveret i projektet, og forret-ningsdirektør Martin Jørgensen sidder i projektets bestyrelse. Benny Stougaard Hansen, Senior Project Engineer, er projektleder på arbejdspakken, der står for at indsamle data fra energisystemet.
– ABB’s teknologi er motoren, der bliver sat ind i systemet. Den er et slags bindeled mellem de for-skellige aktører og de andre tekno-logier i projektet, fortæller han.

Læs hele artiklen i blad nr 6 2016