lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Generalforsamling 2015

Foreningens medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling:
Torsdag den 26. marts 2015 kl. 21.15 på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

DAGSORDEN

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Kassererens beretning.
 • Beretning fra udvalg.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • På valg er:
  • • Leif Guldberg
  • • Søren Oest-Jacobsen(modtager ikke genvalg).
 •  Valg af formand.
 •  Valg af suppleant til bestyrelsen.
 •  Valg af intern revisor.
 •  Valg af suppleant for intern revisor.
 •  Årsmøde førstkommende år.
 •  Årsmøde det efterfølgende år.
 •  Indkomne forslag:
  • Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 •  Eventuelt.