lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Internet of Things – Tranformerstationer

I de gode gamle dage, da vidste kabelmesteren i det lokale forsyningsselskab, hvor han skulle se efter fejl i nettet, hvis en kortslutning opstod.
Ofte kendte han nettets svage punkter og vidste også nok hvor den lokale entreprenør var i gang med at grave. Mange net-selskaber får behov for at ansætte eller
uddanne til en ny type teknikere til at styre og vedligeholde nettet. Samtidig kommer der mere og mere decentral forsyning ind på nettet og forbruget ændrer sig med
f.eks. el-bilernes ladestationer.

Nye mål

I net-selskaberne vil der komme nye mål for kvalitet og effektivitet:

    • Mindre personale pr. km net
    • Mindre nedetid
    • Højere spændingskvalitet
    • Lavere effekt-tab
    • Mindre, men mere forudseende vedligehold

Smart Grid er det store tema, men i sidste ende må alle sådanne investeringer give en positiv økonomi. Smarte sensorer og smart kontrol er vejen frem for at en opgradering
til »Smart Grid« kan leve op til sit navn. Internet of Things Den stigende standardisering, baseret på internet protokoller som grundlag, har igennem de sidste 10 års tid ført til en mængde
avancerede funktioner og muligheder med Mobiltelefoner, tablet computere, TV, biler og selv hvidevarer som frysere.

Læs hele Peter Johansens artikel i Kabel og Linjemester blad nr 4 2016