lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Networking fra før det blev moderne

Kabel- og Liniemesterforeningen blev dannet tilbage i 1939 – helt præcist den 23. juni med hele 14 medlemmer – dengang med navnet ”Kabel- og Liniemesterforeningen for Danmark”. Foreningen blev fra starten dannet for at dygtiggøre
sine medlemmer, en holdning, der er fastholdt helt frem til i dag. Ved oprettelsen af foreningen blev det besluttet, at der skulle afholdes Årsmøde, og året efter var der indkaldt til Årsmøde for de nu 30 medlemmer, der var i foreningen.
Årsmødet blev fastlagt til den 4.-5. maj 1940, så det var det første Årsmøde efter oprettelsen i 1939.
Årsmødet blev dog aflyst, da Danmark blev okkuperet den 9. april, så det var foreningens første planlagte Årsmøde, man blev nødt til at aflyse. Mødegebyret var dengang hele 10 kr., hvilket var en stor sum dengang!
Der var fra starten ikke noget medlemsblad, hvilket gjorde, at kommunikationen mellem medlemmerne (networking) ikke kunne ske.
På Årsmødet det efterfølgende år blev det så besluttet at lave et blad for medlemmerne, og allerede dengang blev bladet finansieret ved annoncer, som vi kender det i dag. Så fra starten af var der en rigtig god udvikling i foreningen til gavn
for vores arbejdsgivere og vores medlemmer – en holdning, som stadig helt til slut er kendetegnende for foreningen.

Læs hele Jesper Keinckes indlæg i bladet