lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Ny autorisationslov

2. juni trådte den nye autorisationslov i kraft. Jimmy Fruergaard gennemgik derfor ændringerne i loven på årsmødet 2014.
Den nye autorisationslov kommer til at hedde ”Lov nummer 401 – lov om autorisation af virksomheder på el, vvs, kloak og installationsområdet”.
Det er derfor en fælles lov.

Færre krav til driftsledere I den nye lov kan en tekniskansvarlig person blive driftsleder hen over natten.
Der er derfor stadig et praktisk krav i loven, hvis man skal godkendes som driftsleder. Der kommer derfor senere på
året en udmelding om godkendelse af driftsledere. Godkendelser til driftsleder ryger direkte til Sikkerhedsstyrelsens
juridiske afdeling.

”Hvis man indsender en ansøgning og har været driftsleder tidligere, så drøner man lige igennem
systemet og er også driftsleder fremadrettet, men er man ny og skal være driftsleder, skal man indsende dokumentation for bestået
eksamen som beskrevet i SB 5 kapitel 4. 4.4.

Læs mere om den nye lov i november udgaven af bladet