lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Nytårshilsen fra formanden

Nok et år er gået, et år, hvor vi i Dansk El-forsyning har haft travlt med blandt andet det boom af solceller, som er blevet sat op, et nyt energiforlig og arbejdet med den nye Data Hub.

I Kabel- og Liniemesterforeningen har vi også haft et travlt år med Årsmøde i Sverige. Afholdelse af et Årsmøde i et andet land er noget af en udfordring med mange ting, der ikke er, som vi er vant til her i landet, men det lykkes jo.
Lærerige gruppearbejder, hvor emnerne var: ”Jura omkring ledningers placering”, og ”Anerkendende og motiverende ledelse”. Besøg på Ringhals A-kraftværk, hvor besøget indeholdt en spændende udstilling om energi og værkets funktion. Vi var udenlands, helt ovre i Sverige, men vi lærte igen noget nyt.

Medlemsundersøgelsen i 2011 har vi arbejdet videre med i Arbejdsgruppen og bestyrelsen. Det fik bestyrelsen til at lave en forespørgsel på mail om, hvordan medlemmerne ønsker, at vi skal afholde Årsmøderne i fremtiden. Det gav et fingerpeg om, at der ikke var den største interesse for at ændre den nuværende form, så Årsmødet i 2014 med ledsager vil blive afviklet traditionen tro.

Årsmødet den 18.-20. april 2013 på Hotel Comwell i Sønderborg er det, der optager Arbejdsgruppen og bestyrelsen lige nu. Det er vigtigt at få alting til at falde på plads, så vi kan få et godt møde med nogle interessante faglige gruppearbejder i et hyggeligt samvær.
Et nyt år står og venter på at blive taget i brug. Jeg tror, at der vil blive meget at tage fat på, og nye tiltag på vores arbejdspladser er en del af det at være i elforsyningen. I foreningen vil vi også i det nye år forsøge at følge med.

Et årsskifte er et godt tidspunkt at tænke tilbage på alle de medlemmer, annoncører og samarbejdspart-nere, som har ydet en stor indsats for foreningen, for uden deres indsats vil det være svært at drive en god og spændende forening.

Jeg vil gerne her ved indgangen til det nye år benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer, annoncører og samarbejdspartnere et godt og udbytterigt nytår og sige tak for det forgangne.

Godt Nytår
Søren Oest-Jacobsen
Formand