lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Opfølgning på generalforsamlingen 2014

Som en opfølgning på generalforsamlingen har bestyrelsen, som lovet, set på, hvordan vi kan reducere omkostningerne i Kabel- og Liniemesterforeningen. Det har vi gjort på bestyrelsens efterårsmøde den 30. august, og  vi er kommet frem til følgende
tiltag:

  • 1. Ændring i afholdelsen af Årsmødet, så det fremover bliver fra torsdag aften til fredag eftermiddag.
  • 2. Ledsagere deltager fremover ikke på Årsmøderne.
  • 3. Betaling for bestyrelsens ledsagere for deltagelse i bestyrelsens efterårsmøde sker efter regler fra SKAT.

Der var også kommentarer til den løn, bestyrelsen får for arbejdet, men den bliver der ikke rørt ved.

Læs de uddybende forklaringer til ovenstående punkter i blad nr 9 – 2014