lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Orientering om SB6

På Årsmødet 2013 blev Stærkstrømbekendtgørelsen gennemgået med fokus på forebyggelse af ulykker og de nye afsnit 6A, 6B,
6C, 6D og 8.

Gruppe 3
Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 har været gyldig fra 1. juli 2001 og har dermed en del år på bagen. For at følge udviklingen
har Sikkerhedsstyrelsen været nødt til at lave en løbende revision af stærkstrømsbekendtgørelsen ved at udgive flere afsnit. De nye afsnit
er 6A, 6B, 6C, 6D og 8 Derfor var Jan Sarup fra Sikkerhedsstyrelsen inviteret for at gennemgå ændringer og vigtige pointer på årsmødet 2013. Jan Sarup står for driftseftersyn i Sønderjylland og Fyn, og han står i spidsen for et ulykkesteam i Sikkerhedsstyrelsen.

 

 

”Det mest kedelige man kan snakke om er paragraffer og reglementer. Jeg vil fortælle ud fra en blanding af nye regler og ulykker, som er opstået omkring de regler eller kunne være forhindret med regler. Jeg kommer også omkring elforsyningsordningen,” fortalte Jan Sarup. Eftersyn i Danmark er delt op i driftseftersyn, som Sikkerhedsstyrelsen klarer, og så er der tilsynsordningen. Jan Sarup viste billeder fra tilsyn, som han har lavet.
”Om noget er en fejl eller ej bunder i risikovurderingen. Vi laver dagligt risikovurderinger, om vi er bevidste om det eller ej.”

Gruppe 3
Jan Sarups indlæg omhandlede afsnit 6 til 8 i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen er ved at have mange år på bagen, men
Jan Sarup vidste ikke, hvornår der kommer en ny. ”Markedet efterspørger faktisk en ny bekendtgørelse, for vi er desværre nødt til at lave lag på lag på lag på i den gamle bekendtgørelse. I kan se de aktuelle ændringer på vores hjemmeside, der linker direkte til erhvervsinfo.”

Læs hele artiklen i bladet.