lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Systemydelser fra Solcelleanlæg

Søren Bækhøj Kjær, Danfoss Solar Inverters, Kenn H. B. Frederiksen, EnergiMidt, Guangya Yang, DTU Elektro, Hans Henrik Ipsen, Østkraft.

Baggrunden for denne artikel er den nyudkomne Teknisk Forskrift TF 3.2.2 fra Energinet.dk, for nettilslutning af solcelleanlæg over 11 kW til det kollektive elforsyningsnet [1]. TF 3.2.2 giver mulighed for at anvende en række forskellige systemydelser og tjenester i forbindelse med solcelleanlæg, bl.a. PF(P) og Q(U) spændingskontrol. De danske netselskaber er endnu ikke begyndt at anvende disse muligheder (baseret på samtale med Østkraft og EnergiMidt) og PVNET.dk projektet [2] ser det derfor som sin opgave at oplyse herom.

Inden TF 3.2.2 udkom, ville man typisk klare overspændingsproblemerne stammende fra solcelleanlæg ved, at sænke udgangsspændigen fra 10/0,4 transformeren eller ved at forstærke distributionsnettet. For solcelleanlæg over en vis størrelse fra ca. 1,5 – 4 MW ville man typisk lave et decideret opsamligsnet, ligesom ved vindmøller. Med udgivelsen af TF 3.2.2 er det også blevet muligt, at anvende spændingskontrol fra solcelleanlæggene til at løse overspændingsproblemerne.

I artiklen kommer vi ind på de fire typiske kontrolfunktioner: PF(P), Q(P), Q(U) og PF(U), der alle kan anvendes til at mindske spændingsstigningen over kablerne på mellemspændingsniveau, ved leveringspunktet PCC (Point of Common Coupling) og ved generatortilslutningspunktet PGC (Point of Generator Connection). Metoderne til at beregne støttepunkterne til de fire funktioner gennemgås, baseret på et eksemple med et 2,4 MW solcelleanlæg. Der ses på to eksempler: Solcelleanlægget tilsluttes det eksisterende 10 kV net i et såkaldt ”blandet net” hvor der implementeres spændingskontrol i solcelleanlægget; Solcelleanlægget tilsluttes via et opsamlingsnet uden spændingskontrol. Beregningerne i denne artikel findes også i et EXCEL regneark på KOGL’ og PVNET.dk hjemmeside [2], der kan anvendes til dimensionering af kontrolfunktionerne ved nye solcelleanlæg. Der afsluttes med nogle simuleringer samt en vurdering af økonomien ved de forskellige løsninger.

Læs hele artiklen som pdf fil

Download Excel regneark med beregninger