lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Arbejdsgruppe 1

Ulykkesdata og L-AUS bestemmelser Sikkerhedsstyrelsen vil præsentere de nyeste ulykkesdata og give et indblik i arbejdet med modernisering af stærkstrømsreglerne, hvor også L-AUS bestemmelserne vil blive berørt. Sikkerhedsstyrelsen er ved at lave en modernisering af stærkstrømsreglerne, hvilket indebærer at internationalisere og forenkle stærkstrømsreglerne, herunder stærkstrømsbekendtgørelserne. Intentionen er at reducere omfanget af danske særregler i det tekniske regelsæt. Gruppearbejdet holdes af…

Read More→

Arbejdsgruppe 2

Ny autorisationslov og ændring af stærkstrømsbekendtgørelserne Opfølgning på Sikkerhedsstyrelsens indlæg fra sidste år om den nye autorisationslov, hvor der er blevet mulighed for at få delautorisationer. Sikkerhedsstyrelsen er ved at lave en modernisering af stærkstrømsreglerne, hvor intentionen er at reducere omfanget af danske særregler i det tekniske regelsæt. Hvad betyder dette i forhold til jeres dagligdag med stærkstrømsbekendtgørelserne? Gruppearbejdet holdes af en repræsentant fra…

Read More→

Arbejdsgruppe 3

Ledningsejeres rettigheder og ansvar – balancerer det? Der har i de senere år været stor fokus på ledningsejeres rettigheder i forbindelse med offentlige anlægsarbejder. Der har også været ført flere retssager herom, ligesom ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner i hele landet har travlt, også med at behandle disse spørgsmål. Små ændringer i kommissioners og domstoles forståelse af ledningsejernes rettigheder og pligter kan have stor betydning for ledningsejere i hele landet. F.eks. har de seneste års domme…

Read More→

Arbejdsgruppe 4

Nye muligheder for styring, regulering og kommunikation i forbindelse med vejbelysning – Lad behovene afgøre valg af værktøj I SEAS-NVE driver og vedligeholder vi i dag over 130.000 udelyslamper – primært er det for kommunerne i eget net-område. Vi følger derfor udviklingen inden for LED og de styre- og kommunikationssystemer, der anvendes til dette, på tæt hold. Der findes flere systemer, der er meget forskellige. Med de rette valg skaber de fordele…

Read More→

Gæste- og Seniorarrangement ved Årsmødet 2015 på Hindsgavl Slot

Årets Gæste- og Seniorarrangement foregår i og omkring Hindsgavl Slot. Der er arrangeret en guidet tur, dels gennem Naturparken og dels i området omkring Hindsgavl Slot. Der bydes på dyreparkens og områdets historie. Hvis vejret tillader det kombineres vandreturen med en sejltur. Da arrangementet i sagens natur er planlagt til at foregå udendørs, vil omfang og varighed være afhængigt af vejret på…

Read More→