lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Ny formand for Kabel- og Liniemesterforeningen

På den ekstraordinære generalforsamling, Tirsdag den 2. juni 2015 på Hotel Nyborg Strand, blev Kjeld Otte Østergaard valgt til bestyrelsen og uden modkandidater som foreningens nye formand.       De øvrige bestyrelsesmedlemmer, ønsker Kjeld Otte Østergaard hjertelig velkommen i bestyrelsen og til hvervet som formand. Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde til gavn og glæde for…

Read More→

Ekstraordinær generalforsamling i Kabel- og Liniemesterforeningen

Afholdt Tirsdag den 2. juni 2015 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg Velkomst ved næstformand Jesper Keincke På bestyrelsens vegne bød næstformand Jesper Keincke velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling.   Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Brian Majlund. Brian Majlund blev valgt. Næstformanden gav dirigenten ansvaret for afviklingen af Kabel- og Liniemesterforeningens ekstraordinære generalforsamling. Brian Majlund takkede for valget og startede med…

Read More→

Generalforsamling 2015

Foreningens medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling: Torsdag den 26. marts 2015 kl. 21.15 på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart DAGSORDEN Valg af dirigent. Formandens beretning. Kassererens beretning. Beretning fra udvalg. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: • Leif Guldberg • Søren Oest-Jacobsen(modtager ikke genvalg).  Valg af formand.  Valg af suppleant til bestyrelsen.  Valg af intern revisor.  Valg af suppleant for intern…

Read More→