lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Antallet af livsfarlige højspændingsuheld stiger

På trods af at elselskaberne graver flere og flere ledninger ned stiger antallet af livsfarlige uheld, hvor chauffører påkører højspændings-ledninger. Alene på Fyn var der i 2015 tre livsfarlige hændelser, hvor chauffører påkørte højspændingsledninger.Vi var hårdt ramt i 2015 med tre episoder. Vi er bekymrede for, at der efterhånden er så få luftledninger, at chaufførerne har glemt dem, fortæller Klaus…

Read More→

Undgå skader ved gravearbejde nær jordkabler

Beskadigelse eller overgravning af elkabler kan være forbundet med stor personfare, fordi en gravemaskine, boremaskine eller andet, der er elektrisk ledende, kan blive sat under spænding. Det kan ske, når kablers isolering beskadiges, eller kabler graves over. Denne spænding vil komme i direkte forbindelse med de personer, der betjener disse maskiner. Ved større spændinger vil man på samme måde kunne opleve…

Read More→