lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Ny autorisationslov

2. juni trådte den nye autorisationslov i kraft. Jimmy Fruergaard gennemgik derfor ændringerne i loven på årsmødet 2014. Den nye autorisationslov kommer til at hedde ”Lov nummer 401 – lov om autorisation af virksomheder på el, vvs, kloak og installationsområdet”. Det er derfor en fælles lov.

Arbejdsgruppe 3 – Orientering om SB6

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 har været gyldig fra 1. juli 2001 og har dermed en del år på bagen. For at følge udviklingen har Sikkerhedsstyrelsen været nødt til at lave en løbende revision af stærkstrømsbekendtgørelsen ved at udgive flere afsnit fx 6A, 6B, 6C, 6D og 8. Indlægget vil gå i dybden med udvalgte emner, som bl.a. kan være følgende: Kravet…

Read More→