lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Undgå skader ved gravearbejde nær jordkabler

Beskadigelse eller overgravning af elkabler kan være forbundet med stor personfare, fordi en gravemaskine, boremaskine eller andet, der er elektrisk ledende, kan blive sat under spænding.

Det kan ske, når kablers isolering beskadiges, eller kabler graves over. Denne spænding vil komme i direkte forbindelse med de personer, der betjener disse maskiner.
Ved større spændinger vil man på samme måde kunne opleve en spændingsstigning i jorden omkring det beskadigede kabel. Spændingen kan her blive så stor, at der vil være en livsfarlig
spænding mellem en persons ben…….

Læs hele artiklen i blad nr 8 2013