lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Varmepumper med tre faser kan styrke elnettet

Af Jesper Tornbjerg, Dansk Energi

F&U-projekt med konkrete målinger hos Bornholms Energi & Forsyning og TREFOR El-net viser, hvordan elnetselskaber kan forebygge ubalancer, hvis kunderne har trefaset udstyr med smart styring.

Smart styring af varmepumper i hjemmene kan gøre elnettet mere stabilt, viser et forsknings- og udviklingsprojekt gennemført af Dansk Energi, Bornholms Energi & Forsyning, TREFOR El-net og Aalborg Universitet med støtte fra
Energinet.dk’s ForskEL-pulje. Projektet »Netselskabets udfordringer på grund af varmepumper« er både meget videnskabeligt og uhyre lavpraktisk. Forskerne har gennemført komplicerede beregninger for mulige ubalancer i
elnettet og kombineret resultaterne med data fra to varmepumper hos familier i Tejn på Bornholm, en varmepumpe hos en familie hos TREFOR El-net og en varmepumpe i laboratoriet på Aalborg Universitet.

Vi har for eksempel målinger inde fra husene i Tejn og fra Bornholms Energi & Forsynings 0,4 kV-net og 0,4/10 kV-transformerstation. Data viser, at en bedre styring af blot to varmepumper kan give et fald i strøm-ubalancen i ampere
på op til 38 procent ude i transformerstationen, fortæller civilingeniør, ph.d. Philip Douglass fra Dansk Energi.

Hardware og software Udgangspunktet for projektet er, at der i disse år sker en enorm forskydning fra et elsystem med
central elproduktion til et system med lokale vindmøller, solceller, batterier, elbiler og varmepumper. Elsystemet bliver vendt på hovedet, og det giver distributionsnettet nye udfordringer – eksempelvis i forhold til spændingskvalitet og harmoniske forvrængninger som følge af stadig mere effektelektronik ude hos kunderne. – Ændringerne kan løses ved
at forstærke distributionsnettet eller styre varmepumper, batterier og andet udstyr. Desværre er meget af udstyret ikke bygget til at kunne blive styret, påpeger Philip Douglass.

bornhom_varmepumper

Læs hele artiklen i bladet KogL nr 9 2016